Hvordan tilrettelægger man en undersøgelse, og hvordan skriver man en faglig rapport eller artikel f.eks. til DOFT om resultaterne? Det kan du nu finde vejledning i på DOFs hjemmeside under Videnskabeligt Udvalg, eller søg blot på titlerne ”Lav selv fuglestudier” og ”Bearbejdning af fugledata” i hjemmesidens søgefunktion. Artiklerne er opdaterede og moderniserede versioner af de tilsvarene tekster i DOFs bog ”Se på fugle.”

Man kan interessere sig for fugle på mange måder, men glæden ved at se på fugle øges betydeligt ved at beskæftige sig mere indgående med fuglenes liv og forekomst. Det behøver ikke være i form af store undersøgelser målrettede mod avancerede og tekniske problemstillinger – det kan udmærket være noget mere jordnært, som f.eks. at en enkelt person eller en lille gruppe forsøger at optælle og kortlægge et områdes fuglefauna, at følge en arts livscyklus, at beskrive døgnrytme og overnatningstræk hos en art, eller at undersøge fugletrækket ved en træklokalitet i relation til vejrforhold m.v.

Hvis man gerne vil bearbejde sit observationsmateriale – enten til egen fornøjelse eller endnu bedre til en faglig rapport eller artikel – giver hjemmesiden en lang række gode råd til, hvordan man griber det an, og hvordan man f.eks. samarbejder med andre.

Endelig oplyser hjemmesiden om, hvordan Videnskabeligt Udvalg giver økonomisk støtte til faglige projekter.