DOF's Videnskabelige Udvalg (VU) yder økonomisk støtte til ornitologiske projekter med videnskabeligt indhold.

VU støtter projekter med relevans for dansk ornitologi og fuglebeskyttelse og har igennem tiden bl.a. ydet støtte til årlige optællinger af ynglefuglene på Ertholmene, undersøgelse af betydningen af bekæmpelsen af Duehøg ved fasanudsætningspladser, monitering af Rød Glente samt støtte til deltagelse i havfuglekonference.

Det samlede støttebeløb ligger på ca. 25.000 kr. årligt, som kan gives til ét eller flere projekter. VU yder ikke støtte til løn.

Støtte gives for et år ad gangen, men ansøgninger om støtte til projekter af op til 3 år/sæsoners varighed modtages gerne. Ved støtte af længerevarende projekter genbehandles ansøgningen dog på lige fod med andre indkomne ansøgninger hvert støtteår.

Støttebeløbet gives på baggrund af en skriftlig ansøgning, som bør indeholde følgende elementer:

  • Problemstilling
  • Formål med projektet
  • Beskrivelse af metode
  • Forventede resultater
  • Publiceringsplaner, idet det forventes, at projektet og dets resultater formidles til foreningens medlemmer f.eks. via en artikel i et af foreningens blade.

Derudover forventes det, at danske optællingsresultater mv. indtastes i DOFbasen, ligesom det er en betingelse for støtten, at projektansøgerens navn, projektets titel samt det tildelte beløb må offentliggøres på DOF’s hjemmeside.

Projekter, hvori der indgår frivilligt arbejde (herunder feltarbejde udført af studerende) og projekter, hvor VU’s støtte har afgørende betydning for projektets udførelse, prioriteres. Videnskabelige projekter prioriteres frem for f.eks. konferencedeltagelse. Desuden vil ansøgninger fra DOF-medlemmer blive prioriteret.

Ansøgningsfrist: 1. marts. Der kan forventes svar på indsendte ansøgninger senest 1. april.

NB: Ansøgninger kan indsendes løbende og vil blive behandlet på førstkommende møde i Videnskabeligt Udvalg i tilfælde af, at alle midler ikke uddeles i hovedrunden (marts).

Ansøgninger til Videnskabeligt Udvalg sendes til udvalgets sekretær Daniel Palm Eskildsen pr. mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med relevante vedhæftninger.