DOFs Videnskabelige Udvalg (VU) yder begrænset økonomisk støtte til fagligt ornitologisk arbejde på baggrund af en skriftlig ansøgning.

VU støtter projekter med relevans for dansk ornitologi og fuglebeskyttelse. Ud over at yde økonomisk støtte til DOF’s faglige grupper og fuglestationer, har VU i de senere år ydet støtte til en række feltornitologiske projekter såsom årlige optællinger ynglefuglene på Ertholmene, ind- og udvandring mellem baltiske alkekolonier, overvintrende Sortgrå Ryle i Danmark, betydningen af bekæmpelsen af Duehøg ved fasanudsætningspladser, monitering af Rød Glente, støtte til deltagelse i havfuglekonference, mv. Støttebeløb udgør normalt max. kr. 5.000. VU yder ikke støtte til løn.

Ansøgninger bør indeholde følgende elementer:

  • Formål med projektet
  • Metode
  • Forventede resultater
  • Publiceringsplaner

Støtte gives for et år. Ansøgninger til længerevarende projekter modtages også, dog maksimalt af 3 år/sæsoners varighed. Støtte udover ét år betinges af, at VU fortsat har penge til uddeling.
Det forventes af projekter, der modtager støtte fra VU, at foreningens medlemmer orienteres om projektet ved en eller flere artikler i et foreningens blade, ligesom optællingsresultater mv. indtastes i DOFbasen.

Uddelingen finder normalt sted i begyndelsen af et nyt år, men ansøgninger kan modtages hele året og vil blive behandlet hurtigst muligt. Da der typisk er flest midler til rådighed i begyndelsen af kalenderåret, anbefaler VU, at ansøgninger om projektstøtte er VU i hænde senest 15. februar.

Ansøgninger til Videnskabeligt Udvalg sendes til udvalgets sekretær Thomas Vikstrøm Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. pr. mail med relevante vedhæftninger.