opdateret oktober 2014

Dette er Dansk Ornitologisk Forenings liste over fuglearter, inkl. underarter, som er truffet i Danmark. Listen opdateres af Sjældenhedsudvalget, som verificerer dokumentationen for sjældne forekomster. Artslisten omfatter også fund fra dansk territorialt farvand og Danmarks ekskusive økonomiske zone.

Ændringer til listen publiceres i årsrapporten fra Sjældenhedsudvalget i Fugleåret, DOF.

Den danske fugleliste omfatter 466 arter og kan downloades her.