• Fagligt møde om Sølv-/Sildemågekomplekset, Blåvand marts 1998
 • Seminar om Gedser Fuglestation marts 1998
 • Nordisk Fuglestationskonference, Skagen marts 1999
 • Felttræf, Blåvand + Sønderjylland oktober 1999
 • Felttræf, Blåvand + Sønderjylland oktober 2000
 • Felttræf, Bornholm oktober 2001
 • Felttræf, Bornholm oktober 2002
 • Felttræf, Vadehavet oktober 2003
 • Felttræf, Vadehavet maj 2004
 • Felttræf, Vadehavet oktober 2004
 • Felttræf, Vadehavet juli 2005
 • Felttræf, Hanstholm oktober 2005
 • Felttræf, Vadehavet juli 2006
 • Felttræf, Vadehavet oktober 2006
 • Felttræf, Vadehavet juli 2007
 • Felttræf, Vadehavet oktober 2007
 • Felttræf, Blåvand + Vadehavet oktober 2008
 • Felttræf, Blåvand + Vadehavet oktober 2009
 • Projekt Natlyt maj 2000
 • Projekt Natlyt maj 2001
 • Stor Tornskade-tælling november 2003-marts 2004
 • Stor Tornskade-tælling november 2007-marts 2008
 • Sydlig Blåhals-tælling april 2005
 • Ørnetælling februar 2006
 • Ørnetælling februar 2007
 • Ørnetælling februar 2008
 • Ørnetælling februar 2009
 • Projekt Færøerne september 2007
 • Tårnenes Dag august 2006
 • Tårnenes Dag august 2007
 • Tårnenes Dag august 2008
 • Landskampen hele 2008
 • Landskampen hele 2009
 • Operation Ørkenvandring november 2009
 • Felttræf Blåvand + Vadehavet oktober 2010
 • Felttræf Bornholm 2011
 • Felttræf Blåvand + Vadehavet oktober 2012
 • Felttræf Den jyske vestkyst fra Skagen til grænsen oktober 2013
 • Mågekursus Rødvig Havn november 2013
 • Operation Overshooter maj 2014
 • Operation nattergal juni 2014
 • Foredrag om feltbestemmelse af ørne med Dick Forsman august 2014
 • Feltkursus om vadefuglebestemmelse september 2014
 • Operation 1-2-Tredækker september 2014
 • Felttræf Blåvand + Vadehavet oktober 2014
 • Operation overshooter i Gedser maj 2015
 • Operation på Grænsen i Vadehavet juni 2015