Feltornitologisk Udvalg anbefaler følgende retningslinier for fund af sjældne fugle:

Er du i tvivl, om et fund skal offentliggøres, bedes du kontakte Anders Wiig Nielsen (formand for Feltornitologisk Udvalg) på tlf.: 21 68 66 81. I fællesskab kan I afgøre om:

 • Hvordan sjældenheden "tåler" en offentliggørelse.
 • Hvilke myndigheder skal informeres og evt. forespørgses om færdselstilladelse.
 • Hvilke andre foranstaltninger der eventuelt skal igangsættes.

Vejledning for finderen af en sjælden fugl.

 1. Inden nyheden spredes, skal du som finder først prøve at bedømme, hvor stort antallet af besøgende evt. kan blive. Desuden skal du afgøre, om lokaliteten kan bære et besøg af denne størrelsesorden, og om denne forstyrrelse kan komme til at gøre skade på fugle, natur eller ejendom.
 2. Nyheden bør ikke spredes, før tilstrækkelige foranstaltninger er iværksat. Disse kan for eksempel omfatte speciel guidning på stedet, indhegning af observationspladsen, opsætning af vejvisere samt forberedelse til parkering. 
 3. Implicerede jordejere, lokale beboere samt lokale ornitologer bør altid kontaktes. En forklaring af situationen vil ofte kunne have en positiv effekt og dæmpe en eventuel modvilje mod et pludseligt stort antal besøgende. På et reservat skal observatører og personalet på feltstationen altid kontaktes om færdselstilladelse. Hvis der opstår trafikale problemer, bør politiet gøres opmærksom på situationen.

Når nyheden offentliggøres, bør det ledsages af en klar vejledning om:

 • Hvordan stedet nås på lovlig vis. 
 • Hvilke foranstaltninger der eventuelt er iværksat. 
 • Hvilke hensyn der skal tages i området.

Vejledning til besøgende ornitologer.

 1. Respekter fortrolige meddelelser.
 2. Er man blandt de første, der hører om en sjælden fugleiagttagelse, bør man afgøre, om findestedet kan bære et besøg af mange mennesker, før nyheden spredes videre.
 3. Hvis man videregiver meddelelse om fundet af en sjælden fugl , bør dette gøres med omtanke.
 4. Har man tidligere erfaring med besøg på stedet, hvor sjældenheden optræder, bør man være behjælpelig med råd og vejledning. Tilbyd din hjælp, hvis der er behov for assistance .
 5. Før man besøger findestedet, bør man undersøge nøjagtigt hvor lokaliteten ligger, og om der er iværksat foranstaltninger på stedet.
 6. Følg altid lovgivningen og de lokale instrukser for at imødegå et "run" på stedet, og lad fuglens og omgivelsernes velfærd komme i første række.
 7. Se aldrig igennem fingrene med lovovertrædelser på lokaliteten, men påtal dem med det samme.
 8. Prøv ikke at komme for tæt på fuglen - heller ikke hvis du vil fotografere den.
 9. Vær venlig og imødekommende overfor andre besøgende eller lokale beboere: De bliver sandsynligvis interesserede i, hvad der foregår.
 10. Vær tålmodig, også hvis fuglen flyver bort. Overvej nøje, hvordan situationen bør tackles. Og husk, med en venlig og hensynsfuld optræden, er muligheden for at få en stor "fugleoplevelse" også tilstede en anden gang.

21 68 66 81