Herunder kan du finde links til relevante bekendtgørelser og politikker vedr. ynglende rovfugle.

Det er vigtigt, at du reagerer, hvis du på dine optællingsture finder uregelmæssigheder i forhold til de gældende regler. Har du brug for hjælp i forhold til, hvordan du skal reagere, kan du kontakte sekretæren for rovfuglegruppen eller Fuglenes Hus.

Bekendtgørelser og regler

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt  (se især kap. 2. § 6.)

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (se især kap. 1. og 2.)

Trafikstyrelsens regler for droneflyvning

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark

Naturstyrelsens politikker

Redetræspolitik 2015