Navne på alverdens fugle
- systematiske, danske, engelske og tyske navne


Fugle i Vestpalæarktis 4. udgave

Vestpalæarktis-liste

Danske navne på alverdens fugle. (revideret juli 2010)
(Her findes endvidere forord samt indledning med formalia)

Engelsk register til Navne på alverdens fugle

Systematisk arts-register til Navne på alverdens fugle

Agenda til bogen Danske navne på alverdens fugle

James Lee Peters' Check-list of Birds of the World

Check-list of Birds of the World på Biodiversity Heritage Library

© Copyright De enkelte navne kan anvendes frit, men filerne eller dele heraf må ikke gengives i anden trykt eller elektronisk form uden skriftlig tilladelse fra Navnegruppen.


Gnistdværgkolibri (Selasphorus scintilla)


Fugle i Vestpalæarktis
I Danmark har vi ikke noget officielt eller uofficielt organ, der afgør sammensætningen af forskellige fuglelister, heller ikke hos DOF. Derfor har navnegruppen kigget englænderne over skulderen. Den liste over Vestpalæarktis (VP-listen) vi har opstillet har sit udspring i „Handbook of Birds of the Western Palearctic“ og dets supplementbind. Derudover følger vi med i Ibis, British Birds og Birding World og andre tidsskrifter med hensyn til nye arter og med hensyn til nye taksonomiske tiltag i VP. Vi har valgt den forholdsvis forsigtige holdning, som også englænderne har, i forhold til f.eks. hollænderne.

Verdensliste
Verdenslisten følger systematikken i Burt L. Monroe, Jr. og Charles G. Sibley´s "A World Checklist of Birds" og er af hensyn til filstørrelsen delt op i to mindre, naturligt delte lister - en liste over Non-passeriformes (Ikke spurvefugle), hvor samtlige fugle er navngivet på dansk, samt en Passeriformes (Spurvefugle) -liste, hvor kun et mindre antal fugle er navngivet. Arter der er, eller formodes uddøde vil være markeret med †. Med få undtagelser vil nye ændringer i Verdenslisten først blive behandlet når vi har gennemgået hele listen én gang. Der sker jævnligt ændringer på forskellige planer med listerne, og disse ændringer vil NAG siden hen opdatere en til flere gange årligt. (se under Aktuelt)

Aktuelt
Under Aktuelt finder du seneste nyt fra Navnegruppen (NAG).
Typisk vil dette være de seneste navnevedtagelser, altså dem som netop er vedtaget på det seneste møde.

Der kan også være tale om taksonomiske informationer kontra navnearbejdet, idet disse ting ikke kan skilles ad når ”nye” arter skal have et navn, eller at en nybeskrevet art publiceret i et af de internationale tidsskrifter skal have navn. NAG kan i disse tilfælde henvende sig til ”brugerne” af fuglenavne og spørge om bud på et godt navn, eller høre jeres holdning til et navn NAG er blevet enige om.

Hvis en ny art for Vestpalæarktisk dukker op, vil NAG se på om den i forvejen har fået et navn eller er blandt dem der p.t. endnu ikke er navngivet. Hvis det første er tilfældet lægges navnet hurtigt ud på denne side til orientering, i modsat fald vil gruppen på førstkommende møde eller pr. mail/telefon blive enige om et navn og lægge dette ud til høring.    

Hold øje med denne side, hvis du vil være opdateret eller have mulighed for at få indflydelse på navnene.

Kommentarer
Navnegruppen har efter bedste evne sat sig for at give de bedste navne. I nogle tilfælde er bedste evne ikke godt nok, og navnet kan af mere eller mindre indlysende grunde være uheldigt eller forkert. I så fald vil gruppen meget gerne høre om det og vil efterfølgende tage stilling til navngivningen. Kommentér på Navnegruppens e-mail adresse.

Links
Navnegruppens e-mail adresse: navnegruppen(a)dof.dk
Adobes website 
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger www.ldf-net.dk
www.zoo.dk
Zoologisk Museum