Hvad er dky?
DKY står for DOF’s Udvalg til Kvalitetssikring af Ynglefugledata. Udvalget arbejder løbende på at sikre kvaliteten af de ynglefugledata, der indtastes på DOFbasen under fanen Ynglefugle. Indtastningerne af ynglefugledata i DOFbasen er vigtige for forskning, overvågning og beskyttelse af især de sårbare arter.

Således spiller ynglefugledata på DOFbasen også en vigtig rolle i naturforvaltningen. DKY's opgave er at sikre, at de offentligt tilgængelige data er så retvisende og veldokumenterede som muligt.

Det er DKY’s opgave at:

 • fastsætte dokumentationskrav til observatører.
 • fastsætte rammer og kriterier for evt. hemmeligholdelse.
 • fastsætte artslisten for automatisk hemmeligholdte ynglepar i DOFbasen og ATLAS III (se listen her).
 • fastsætte udløbsfrister for ældre data.
 • bestemme evt. sløringsform for følsomme data.

DKY er især opmærksom på følgende typer af ynglefugledata:

 • Sjældne ynglefugle, på både nationalt og regionalt plan.
 • Sene eller tidlige forekomster, der ændrer ved vores billede af artens ynglebiologi.
 • Bemærkelsesværdigt store antal.
 • Invasive arter

Hvorfor får jeg en blå pil?
DKY sætter ynglefugledata, som vi vurderer at være utilstrækkeligt dokumenterede eller tvivlsomme, til behandling. Sager til behandling markeres med en blå pil ud for observationen. Observatøren modtager en mail, hvori vi udbeder os yderligere dokumentation for fundet eller en rettelse ved fx forkert indtastet art, lokalitet eller dato. I visse tilfælde kan DKY også bede om, at observationen slettes af observatøren, hvis vi vurderer, at fundet er utroværdigt, fx indtastet sikkert ynglende fiskeørn uden fund af rede.

Vi bestræber os i DKY på at foretage ensrettet sagsbehandling, men vi tager samtidig altid højde for regionale forskelle og fx observatørens erfaring med en given art. Og de sjældne arter kræver større dokumentation end de almindelige arter fx dokumentation af rede, æg eller unger.

For at gøre sagsbehandlingen ensartet har vi i DKY udarbejdet en fast skabelon, som er udgangspunkt for henvendelsen til observatørerne. I skabelonen afkrydser vi, hvilke oplysninger vi ønsker uddybet for at kunne vurdere observationen.

Hvad sker der når jeg får en henvendelse fra dky?
Har du modtaget en henvendelse fra DKY, har du én måned til at reagere.

Når du har rettet din observation til i forhold til henvendelsen, bliver den blå pil stående indtil dokumentationen er vurderet. I mange tilfælde vil det enkelte DKY-medlem, selv godkende observationen ud fra den indhentede dokumentation, hvorefter pilen forsvinder. Dette sker ikke med det samme, da arbejdet med kvalitetssikring foretages af frivillige kræfter, når vi har tid.

Når en observation er til behandling, vil den være skjult i systemet for alle andre end observatøren og DKY.

Hvis vi godkender ynglefundet, vil det igen blive synligt for alle i DOFbasen med mindre, det er et hemmeligt ynglepar.

I tvivlstilfælde vil observationen stå til behandling indtil vi i udvalget er samlet under det årlige møde, og kan vurdere dokumentationen i fællesskab. Sker det, at vi ikke finder omstændighederne eller dokumentationen fyldestgørende for en given observation, bliver den "personliggjort". Det vil sige at observatøren stadig kan finde den under "Mine observationer", men at fundet ikke længere vil figurere i de offentligt tilgængelige data.

I disse tilfælde kontakter vi observatøren om afgørelsen. Dette kan ligeledes ske med forsinkelse. I tvivlstilfælde har det enkelte DKY-medlem ikke mandat til at personliggøre observationer udenom udvalget.

Hvad skal du huske ved indtastning af usædvanlige ynglefugle-observationer – hvad skal du beskrive?
Hvis du indtaster et nationalt eller regionalt sjældent ynglepar, et årstidsmæssigt afvigende ynglepar eller et usædvanligt stort antal ynglepar, skal du altid huske, at dit fund er af betydning for vores viden om Danmarks fugle. Derfor er det vigtigt, at:

 • dokumentere fundet enten ved foto eller ved en beskrivelse af rede/æg/unger/adfærd.
 • forholde sig selvkritisk ved usædvanlige observationer ex ved sjældne ynglefund, skal der være en rede, æg eller unger.
 • beskrive fundet præcist i notefeltet.
 • markere minimum ved sikre ynglefund og maximum ved de mulige ynglefund.

Sidst, men ikke mindst, er det altid værd at huske, at beskrivelser af usædvanlige ynglefund er lærerige - både for de observatører, der skriver dem, og for de brugere der læser dem.

Hvem sidder i dky?
DKY nedsat af DOF’s Hovedbestyrelse og er udpeget for 2 år ad gangen. Udvalget vælger selv en formand.

Kvalitetsudvalget består af følgende personer:

Luise Ekberg, Hillerød (Formand)
Sten Asbirk, Roskilde
Klaus Dichmann, Holstebro
Jesper Leegaard, Gram
Du kan kontakte DKY via e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.