Udvalget blev nedsat af DOFs hovedbestyrelse i 2013 og har til opgave at kvalitetssikre ynglefugledata i DOFbasen og ATLAS III projektet.

Desuden er det udvalgets opgave:

  • at fastsætte dokumentationskrav til observatører.
  • at fastsætte rammer og kriterier for evt. hemmeligholdelse.
  • at fastsætte artslisten for automatisk hemmeligholdte ynglepar i DOFbasen og ATLAS III.
  • at fastsætte udløbsfrister for ældre data.
  • at bestemme evt. sløringsform for følsomme data.

DKY vil naturligvis også tage udvalgte ynglefugle-indtastninger op til revurdering og bede om yderligere dokumentation, for at ynglefundet kan blive stående i DOFbasen. Det kunne fx være indtastning af ynglende vandstær eller sangsvane, hvor der ikke foreligger supplerende dokumentation til indtastningen. Før eventuelle fejl rettes, vil et af udvalgets medlemmer tage kontakt til observatøren, for at få yderligere oplysninger og dokumentation for ynglefundet. Kan disse oplysninger ikke tilvejebringes, vil udvalget tage en beslutning om, hvorvidt indtastningen kan godkendes.

Udvalgets arbejde sker således i tæt samarbejde med observatørerne, så vi sammen kan bevare DOFbasens høje kvalitet og gøre DOFbasen endnu bedre.

Medlemmerne af DKY er udpeget af hovedbestyrelsen og består af:

Luise Ekberg, Hillerød (Formand)
Sten Asbirk, Roskilde
Klaus Dichmann, Holstebro
Jesper Leegaard, Gram