Hovedbestyrelsen har på sit møde fredag d. 19. juni 2020 besluttet at sætte DKY's arbejde med kvalitetssikring af ynglefugledata på pause på grund af manglende IT-redskab til kvalitetssikringen.

Udvalget blev nedsat af DOFs hovedbestyrelse i 2013 og har til opgave at kvalitetssikre ynglefugledata i DOFbasen og ATLAS III projektet.

Det betyder, at DKY medlemmer løbende følger med i indtastninger af ynglefugle i DOFbasen og reagerer, hvis vi ser noget bemærkelsesværdigt.

DKY vil naturligvis også tage ældre bemærkelsesværdige ynglefugle-indtastninger op til revurdering og evt. bede observatøren om yderligere dokumentation, for at ynglefundet kan blive stående i DOFbasen. Det kunne fx være indtastning af ynglende vandstær eller sangsvane, hvor der ikke foreligger supplerende dokumentation til indtastningen. 

Udvalgets arbejde sker således i tæt samarbejde med observatørerne, så vi sammen kan bevare DOFbasens høje kvalitet og gøre DOFbasen endnu bedre.

Du kan læse mere om udvalgets procedurer i menuen til venstre.

Desuden er det udvalgets opgave:

  • at fastsætte dokumentationskrav til observatører.
  • at fastsætte rammer og kriterier for evt. hemmeligholdelse.
  • at fastsætte artslisten for automatisk hemmeligholdte ynglepar i DOFbasen og ATLAS III.
  • at fastsætte udløbsfrister for ældre data.
  • at bestemme evt. sløringsform for følsomme data.

 

Udvalget har besluttet følgende områdefordeling i kvalitetssikringen af DOFbasen:

Luise Ekberg: DOF Nordsjælland, DOF København og DOF Fyn

Sten Asbirk: DOF Vestsjælland, DOF Storstrøm og DOF Bornholm

Klaus Dichmann: DOF Nordjylland, DOF Nordvestjylland, DOF Østjylland og DOF Vestjylland

Jesper Leegaard: DOF Sydvestjylland, DOF Sydøstjylland, DOF Sønderjylland