Nyhedsoversigt

         


Service for sanglærker

onsdag 3. august 2005
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) laver forsøg, der skal vise, hvordan landmænd kan tage hensyn til ynglende sanglærker, når kornavlere ved hjælp af såkaldt strigling bekæmper ukrudt på nyspirede marker.

Himlens sanger kom ned på jorden

onsdag 3. august 2005
Bestanden af sanglærker i Danmark blev næsten halveret fra midten af 1970'erne og et tiår frem. Det dokumenterer tællinger lavet af Dansk Ornitologisk Forening. I disse år er den danske lærkebestand på cirka 1,4 millioner par. Og sanglærken er vores tredje mest almindelige fugl.

Mindeord om Benny Gensbøl, Næstved

tirsdag 2. august 2005
Lørdag den 30. juli døde Benny Gensbøl. Han var en af de fornemste repræsentanter for dansk ornitologi og en fremragende fuglebogsforfatter og naturformidler. Benny Gensbøl var gennem 15 år næstformand for Dansk Ornitologisk Forening og blev i 2004 udnævnt til æresmedlem.

Tranen yngler igen i Østdanmark

torsdag 28. juli 2005
For første gang i nyere tid er der konstateret et tranepar med unger på Falster, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Ynglefundet viser, at tranen for alvor er vendt tilbage til øerne, hvor den sidst ynglede i 1800-tallet. I Jylland og på Bornholm er der i disse år op imod et halvt hundrede par traner.

Nyt liv til LIFE-midler

mandag 25. juli 2005
Europas fugle og natur var tæt ved at miste EU's økonomiske støtte. Men nu vil Europaparlamentet give milliarder til fuglebeskyttelse og naturbevarelse. Og danske brushaner, ryler, tinksmede og traner har udsigt til bedre levevilkår, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Hjælp til hedehøgen

tirsdag 19. juli 2005
For første gang nogensinde er danske hedehøge blevet ringmærket med farvede ringe, så de sjældne rovfugle kan aflæses på afstand. Aflæsninger af ringenes koder skal give os større viden om den truede hedehøg, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Skestorke ringmærket med farveringe

mandag 18. juli 2005
Otte unge skestorke er blevet farveringmærket i Danmarks største koloni for arten, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Ungerne bærer nu hver en orange ring af plastik, hvis nummer i kikkert kan aflæses, så man kan følge fuglenes færden og dermed skaffe ny viden i bestræbelserne på at beskytte de sjældne hvide ibiser.

Brakmarker giver boom af bomlærker

mandag 11. juli 2005
Braklægning har været godt for bomlærken. Fra 1976 til 1993 blev den danske bestand af bomlærker mere end halveret. Nu er kornlandets buttede værling i fremgang i modsætning til størsteparten af de øvrige fugle i agerlandet, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Ny rødliste hvidvasker truede fugle

søndag 10. juli 2005
Miljøministeriets seneste rødliste over truede danske fugle er mangelfuld og giver et forskønnet billede af fuglelivet i Danmark, mener Dansk Ornitologisk Forening. Mindst 28 fuglearter er fejlplaceret, og det vil få negative konsekvenser for fuglebeskyttelsen i Danmark.

Sort stork flygtet fra Silkeborg

onsdag 6. juli 2005
En sjælden sort stork, der var på vej til at flytte til Skotland, er rømmet fra sin voliere på AQUA Ferskvands Akvarium i Silkeborg. Feltornitologer opdagede flygtningen i går, men trods forsøg på at fange storken, er den fortsat på frie vinger i det midtjyske søhøjland, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

FORRIGE     1  |  ...  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  ...  |  175     NÆSTE