Europæiske landbrugsfugle lider under landbrugspolitikken

torsdag 4. december 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ifølge ny rapport fra European Bird Census Council (EBCC) og BirdLife International lider mange af Europas almindelige landbrugsfugle fortsat under intensiveringen af landbruget, på trods af EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet inden 2010
Tina Møller
Tab af dyreliv og nedbrydning af miljøet er kommet i offentlighedens fokus. Det står mere og mere klart hvor afhængig menneskers velvære, den økonomiske udvikling og produktion af fødevarer er af et rigt økosystem.

EU’s ledere har som erklæret mål at standse tabet af biodiversitet inden 2010, men en midtvejsrapport, som forventes at udkomme i starten af december, vil sandsynligvis vise, at målet ikke kan nås uden drastiske ændringer i EU’s miljøpolitik. De største ændringer skal foretages på landbrugsområdet, da antallet af almindelige landbrugsfugle, som f.eks. sanglærken, er alvorligt faldende. I 2006 var den gennemsnitlige ynglebestand 50 % lavere end i 1980 i Europa.

Landbrugsfuglene har det hårdest i Vesteuropa, som har den længste historie af landbrugsintensivering. Landene i Central – og Østeuropa har endnu ikke oplevet så store tab, men tallene er på vej ned, og allerede nu er de væsentligt lavere end i 1980erne.

Intensivering af landbruget, som f.eks. overdreven brug af pesticider eller gødning samt ødelæggelsen af græsjord og levende hegn, er alment anerkendt som en af hovedårsagerne til den dramatiske nedgang i landbrugsfuglene. Derfor opfordrer BirdLife International til, at EU, når de reviderer budgetterne, omdanner den fælles landbrugspolitik til en bæredygtig arealforvaltning og politik for udvikling af landdistrikterne. Konstatin Kreiser, EU policy manager hos BirdLife International, udtaler: ”Vi skal bruge EU-borgernes skattepenge mere fornuftigt. Lad os støtte de landmænd, der opretholder et sundt og stærkt miljø, og lad os stoppe distribueringen af uberettigede og miljøskadelige pesticider”