Mindst 21 par havørne har ynglet i Danmark

tirsdag 25. november 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Havørnen fortsætter sin himmelflugt på vejen mod tidligere tiders storhed i det danske landskab. Mindst 21 havørne-par har i år fået 29 unger ud at flyve, oplyser DOF. Det betyder, at der nu er kommet 167 havørne på vingerne i Danmark, siden artens genindvandring i 1996
Jan Skriver
Nordeuropas største rovfugl, havørnen, fortsætter sin fremgang i Danmark, og årets ynglefacit sætter ny rekord med 29 unger på vingerne.

Det betyder, at der i løbet af de seneste 12 år er fløjet i alt 167 unge havørne fra rederne på de foreløbig 28 lokaliteter, der har været beboet af havørne siden artens genindvandring i vores natur.

Havørnen vendte tilbage efter at have været væk i næsten 100 år på grund af jagt og efterstræbelse.

- 2008 har været et fantastisk år for ørnene i Danmark, både hvad angår antallet af fugle og opbakningen fra befolkningen, siger Lennart Pedersen, der er leder af Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Projektet har til formål at beskytte Danmarks bestand af ørne og samle viden om rovfuglene, mens man informerer og engagerer.

- Vi kan ikke udelukke, at der findes flere ynglepar, end vi kender til. Det er med til at sætte en streg under fremgangen, at vi ikke helt kan følge med i ørnenes etablering på nye lokaliteter, og vi hører meget gerne fra danskere, som opdager havørne, der slår sig fast ned på steder, hvor de store rovfugle ikke tidligere har været, siger Lennart Pedersen.

De ynglende danske havørne hører overvejende de sydlige og østlige egne til. Der er registreret 6 par i Jylland, 2 par på Fyn og 13 par på Sjælland, Falster og Lolland med sidstnævnte som artens danske kerneområde.

Indtil nu har havørnen ikke for alvor slået sig ned vest for israndslinien op gennem Jylland, og det er primært i den sydøstlige del af hovedlandet, at de jyske ørne holder til.

- Vi vurderer, at den danske bestand af havørne i sin storhedstid for et par hundrede år siden talte 50-100 par. Og vi forventer, at vi realistisk set kan få en bestand på cirka 50 par over en årrække. Med den tendens til fremgang, som vi har set hvert år siden 1996, tror jeg, at det vil lykkes hurtigere, end vi havde regnet med, siger Lennart Pedersen.

De frugtbare år for Danmarks havørne betyder, at der nu kan observeres havørne over det meste af landet, primært ved fjordene og de store søer.

Da Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i begyndelsen af februar 2008 holdt ørnetælling i den danske natur, lød facit på 156 havørne og 7 kongeørne.

Maribo-søerne på Lolland slog forgangne vinter alle rekorder i nyere tid, da 25-30 havørne i en periode holdt til på lokaliteten.

Det gav folk fra nær og fjern fantastiske oplevelser med ”den flyvende dør”, som havørnen med sit vingefang på mere end to meter kaldes.

Denne vinter vil der være udsigt til endnu bedre muligheder for at opleve havørne svæve og jage i Danmark.

Yderligere oplysninger fås hos Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Lennart Pedersen,
DOF’s Projekt Ørn.
Tlf. 40 15 66 20.