Danmarks flyvende døre skal tælles i weekenden

torsdag 29. januar 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Flere og flere havørne overvintrer i Danmark. Også kongeørnen bliver set på et stigende antal lokaliteter. Lørdag og søndag skal det tjekkes, om sidste vinters rekordtal på 156 havørne og 7 kongeørne er vokset. Sidste år var 500 fugleinteresserede i løbet af to dage ude i det danske landskab for at tælle naturens allerstørste vingefang
Jan Skriver
Havørnen bliver kaldt ”den flyvende dør”, for dens vingefang er bredt og mægtigt, og rovfuglen syner en kende firkantet.

Det er anderledes med kongeørnen, der ikke kun er en kæmpe, den er også majestætisk og elegant som en gigantisk musvåge.

Nu skal det tjekkes, om de største vingefang blandt rovfuglene fortsætter deres fremgang i det danske landskab. Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) årlige og landsdækkende ørnetælling finder sted i den kommende weekend.

Det er fjerde år i træk, at DOF’s Projekt Ørn sender adskillige hundreder ornitologer i felten for at kigge de mest ørnevenlige terræner igennem.

- Vejret i den kommende weekend tegner på nuværende tidspunkt lovende med nogen vind, der kan give ørnene luft under vingerne, så de vil være lette at tælle, siger Lennart Pedersen, der leder Projekt Ørn, som har til formål at beskytte Danmarks bestand af ørne og samle viden om rovfuglene, mens man både informerer og engagerer.
Størsteparten af havørnene vil erfaringsmæssigt blive registreret i de sydlige og østlige egne, mens kongeørnen i Danmark primært troner i den nordøstlige del af Jylland.

Maribosøerne på Lolland hører traditionelt til de absolutte topscorere, når man taler om store antal af ørne.

I perioder i vinterhalvåret kan man opleve 25-30 havørne ved søerne i den centrale del af Lolland.

Arealerne omkring Engestofte Gods ved de lollandske søer er formentlig Danmarks bedste ørneterræn, og i det hele taget er Lolland og Falster landets vigtigste egne for havørne.

Ørnetællingen i 2008 gav 46 havørne på Sydhavsøerne.

En del svenske havørne gæster det danske vinterlandskab. Selv om de fleste ørne i det danske vinterland er danske ynglefugle, får vi fortsat besøg af svenske og tyske ørne selv i milde vintre.

Den danske ynglebestand af Nordeuropas største rovfugl, havørnen, var i 2008 på 22 par. 17 af disse par fik til sammen 27 unger på vingerne.

Sidste års ynglefacit betyder, at 165 havørne er kommet på vingerne i Danmark siden 1996, da den store rovfugl genindvandrede som ynglefugl efter næsten 100 års fravær.

Antallet af kongeørne i Danmark er beskedent i forhold til antallet af havørne. I 2008 fik landets tre ynglepar fire unger på vingerne.
Siden kongeørnen i 1999 begyndte at yngle i Danmark, har parrene fostret 15 unger.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Leder af DOF’s Projekt Ørn:
Lennart Pedersen, tlf. 40 15 66 20.