Byg redehylder til havets og havnens rider

onsdag 10. december 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening vil tage initiativ til, at den hvide havmåge, riden, får bedre boligforhold på havnen i Hirtshals. DOF opfordrer havnens myndigheder og virksomheder til at bygge redehylder til de i Danmark meget fåtallige rider
Jan Skriver
- Giv en redehylde til riden, lyder opfordringen til havnens myndigheder i Hirtshals fra Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) afdeling i Nordjylland.

Opfordringen kommer efter et katastrofalt dårligt yngleår med mangel på føde og nedrivninger af reder hos riden, hvis danske ynglebestand kun tæller 300-500 par.

De fleste af de havlevende måger har deres reder på Bulbjergs kalkklint, men rundt regnet 100 par forsøger hvert år at fostre unger på menneskeskabte bygningsværker på havnen i Hirtshals og på havnen i Hanstholm.

Det går ofte galt, da ridernes reder på havnemolerne bliver skyllet i havet i stormvejr, og i år blev et antal ridereder på en af havnens industribygninger ulovligt revet ned. Riden er en fredet fugl.

For at forebygge at riderne får deres reder ødelagt af vejrlig og mennesker, foreslår DOF Nordjylland, at man målrettet og nøje planlagt hjælper havmågerne med en ridemur fyldt med redehylder.

- Riden er gået tilbage de senere år både i Danmark og på globalt plan. Vi synes, at havnens myndigheder og Hjørring Kommune bør betragte de smukke havmåger som en attraktion til glæde for både fastboende og turister. Ved at etablere redehylder på særligt udvalgte steder på havnen kan man give besøgende en tæt-på-naturoplevelse og på samme tid forhindre konflikter på grund af mågernes redebyggeri og de fugleklatter, der nu engang følger med, siger Kurt Rasmussen fra DOF Nordjylland.

- Vi vil i løbet af de næste uger tage kontakt til repræsentanter for havnens myndigheder og virksomheder for at få en aftale om et antal redehylder til riderne. Fra England er det kendt, at man i visse havne hjælper mågerne med boligforholdene. DOF vil gerne hjælpe med som konsulenter på projektet. Men myndighederne skal vise viljen til at lade riden forvandle sig til en attraktion for de mange fra måske at have været et problem for ganske få mennesker på havnen, siger Kurt Rasmussen.

Nu håber ornitologerne, at Hirtshals begynder at passe bedre på riderne og ophøjer arten til et af havnens velkomne elementer.

- Vi skal helst have lavet en aftale om redehylderne i løbet af januar-februar, for riderne indfinder sig så småt i det tidlige forår ved deres redesteder. I år fik riderne i Hirtshals kun ganske få unger på vingerne. Nu håber vi, at sommeren 2009 bliver anderledes frugtbar og fri for konflikter, siger Kurt Rasmussen.

Yderligere oplysninger, Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Kurt Rasmussen, DOF Nordjylland.
Tlf. 40 21 64 77.