Nyhedsoversigt

         


Badeforsøg ved Hirsholmene droppet

tirsdag 29. juni 2004
Et forslag om at tillade badning klos op ad Danmarks måske vigtigste reservat for kystfugle er blevet opgivet. Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) protester er blevet hørt.

Massedød i Vadehavet

fredag 25. juni 2004
Tusinder af unger druknede Sankt Hans Dag, da et højvande nær stormflods-dimensioner, udraderede nogle af Danmarks største kystfugle-kolonier. Naturkræfterne var nådesløse, men mennesket er medskyldigt i den ornitologiske katastrofe

Svaneæg ædt af mink

onsdag 23. juni 2004
Danmarks eneste sangsvanepar har opgivet at yngle i år på grund af mink i mosen. I somrene 2002 og 2003 ynglede sangsvanen for første gang i Danmark

22 par skestorke i Danmark

tirsdag 1. juni 2004
Aldrig nogensinde tidligere har der ynglet så mange skestorke i Danmark som denne sommer, da der er udsigt til flere end 50 unger

Hirsholmene er alles ejendom

torsdag 29. april 2004
Nordjyllands Statsskovdistrikt varetager for Skov- og Naturstyrelsen administrationen af Hirsholmene. Distriktet ønsker, at lokalbefolkningen får en større følelse af medejerskab af reservatet. Derfor kan badning blive tilladt tæt på en af reservatets fugleøer

Nyt badested vil give fugleflugt på Hirsholmene

mandag 26. april 2004
Danmarks svar på Galapagos-øerne, de fredede og internationalt beskyttede Hirsholmene ved Frederikshavn, er under pres. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kritiserer Skov- og Naturstyrelsen for at glemme hensynet til sårbare ynglefugle for at tækkes lokale badeinteresser

Boom af blåhalse

fredag 23. april 2004
En af Skandinaviens største naturtalenter udi natlig skønsang, blåhalsen, er for alvor tilbage på scenen i Danmark. Efter genindvandringen i 1992 er bestanden steget til cirka 25 par

Tranedansen fortsætter trods tranedød

mandag 19. april 2004
En huntrane i Store Vildmose i Nordjylland blev omkring 20. marts dræbt i trafikken. Det er formentlig første gang nogensinde, at en dansk trane er endt som trafikoffer. Tre uger senere præsenterede tranehannen så en ny dansepartner. Og Vildmosen huser fortsat en tranefamilie

Gåden om glenterne

tirsdag 13. april 2004
April er glentetid, men kun få af de unge svenske glenter, der om efteråret trækker sydpå via Falsterbo og Stevns, vender tilbage om foråret. Indicierne peger på, at mange af de røde rovfugle illegalt bliver skudt i Frankrig, hvor de holder vinter

Dusinet fuldt for havørnen i Danmark

onsdag 31. marts 2004
Efter en vinter med de største danske forekomster af havørne i nyere tid har 12 par havørne etableret sig som ynglefugle. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) tror på en ørnebestand som i 1850'erne, da cirka 50 par havørne ynglede hos os

FORRIGE     1  |  ...  |  158  |  159  |  160  |  161     NÆSTE