Nyhedsoversigt

         


Alke i lange baner har rundet Skagen

onsdag 26. oktober 2005
Et usædvanligt koncentreret træk på omkring 30.000 alke trak i løbet af få dage forbi EU's spids mod nordøst, Grenen. Havfuglene er i disse dage på vej mod deres vitale vinterkvarterer i Kattegat, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Boom af søkonger ved Blåvand

mandag 24. oktober 2005
Danmarks største forekomst af de kun stærestore søkonger fløj langs Vestkysten med Blåvand om bagbord i weekenden, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. I løbet af få timer blev der lørdag noteret 6.525 søkonger.

Fra Tanzania til Thy for at se på fugle

torsdag 20. oktober 2005
Dansk Ornitologisk Forening underviser afrikanere i at gøre fuglekiggeri folkeligt og fornøjeligt

Kratluskere til træf i Thy

torsdag 20. oktober 2005
Fuglerige krat fra Bulbjerg over Hanstholm til Agger Tange er i denne uge mandsopdækket af feltornitologer på udkig efter sjældne fugle, oplyser DOF. Drømmen er at finde en rubinnattergal eller en sibirisk drossel.

Første nat i det fri er farligst

mandag 10. oktober 2005
Forskeren Peter Sunde har fundet ud af, hvad unge natugler dør af, når de forlader deres trygge hjem, oplyser DOF. Ræve, duehøge og musvåger er uglernes største fjender. Og så er det farligere at være en ung natugle om sommeren end om foråret.

Klare kriterier for nationalparker

tirsdag 4. oktober 2005
Vi skal have klare kriterier for, hvad en dansk nationalpark kan være. Det siger Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og WWF Verdensnaturfonden, som sammen har udarbejdet et debatoplæg om sådanne kriterier

Ruser er dødsfælder for småfugle

tirsdag 4. oktober 2005
Fiskeredskaber, der hænger til tørre har tusindvis af fugle på deres samvittighed, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. En fjordfisker opfordrer ruseejere til ikke kun at sætte odderriste i deres redskaber. Også fugleriste.

Russiske sangfugle på afveje

tirsdag 4. oktober 2005
De seneste uger er der i Danmark set adskillige hvidbrynede løvsangere fra Rusland, oplyser DOF. De små sangere burde være på vej mod deres vinterkvarterer i Sydøstasien, men er i stedet fløjet mod Vesteuropa. Formentlig vil de bukke under på havet i løbet af efteråret

Arktiske dykænder truet af klimaændringer

mandag 26. september 2005
Varmere klima kan ændre yngleområderne for sortænder og fløjlsænder så radikalt, at bestandene på få år risikerer at blive voldsomt reduceret, oplyser Dansk Ornitologisk Forening og DMU.

Ederfuglen er dykket - også i antal

mandag 26. september 2005
Danmark er fra naturens hånd en stormagt i dykænder. Vores lavvandede farvande hører til de vigtigste spisekamre og vinterkvarterer for flere arter. Men for den talrigeste dykand, ederfuglen, er fede årtier blevet afløst af magre år, oplyser Dansk Ornitologisk Forening og DMU.

FORRIGE     1  |  ...  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  ...  |  176     NÆSTE