Stabile økosystemer spiller en vital rolle i tilpasningen til klimaændringer

fredag 18. december 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Et af BirdLife International’s fem krav i forbindelse med FN’s klimatopmøde i København er, at man anerkender vigtigheden af at bevare biodiversitet og stabile økosystemer på grund af den afgørende rolle, de spiller i tilpasningen til klimaændringerne.
Martin Holm
I forbindelse med klimatopmødet i København, har BirdLife International (med Dansk Ornitologisk Forening som den danske partner) udgivet publikationen: Partners with nature: How healthy ecosystems are the helping the worlds most vunerable adapt to climate change

BirdLife International har erfaring med at støtte til lokalsamfund og brug af netop deres viden, kan være med til at opbygge modstandsdygtighed på såvel et naturligt som samfundsmæssigt niveau, og derigennem kan skabe klimatilpasning skræddersyet til de respektive lokalsamfund, lande og økonomier.

BirdLife-partnerskabet har et unikt netværk af over 11.000 lokale grupper over hele verden, der er engagerede i at beskytte deres lokalområde og udvikle det i en bæredygtig retning. Disse kan bidrage afgørende til langtidssikrede og fleksible tilpasningsløsninger til klimaændringerne.

”Mellem BirdLife’s mere end 100 partnere, er der flere end 60 i lavindkomstlande”, siger Melanie Heath, BirdLife’s ledende klimarådgiver. ”BirdLife’s partnere arbejder indenfor mange områder, der allerede mærker effekterne af klimaændringerne og i andre sårbare områder, der vil mærke effekterne i fremtiden.”

’Partners with nature’ indeholder 14 eksempler på BirdLife partneres arbejde med sårbare lokalområder.

Disse eksempler er fra forskellige regioner og inkluderer:

• Beskyttelse og genopretning af skovområder for at stabilisere bjergskråninger og regulere vandstrømme og forhindre oversvømmelser og jordskred som følger af øgede regnmængder og deres intensitet.

• Etablere diverse skovlandbrugssystemer for bedre at kunne klare de højere temperaturer, vandmangel og skadedyrsangreb, som følger af klimaændringerne.

• Bæredygtig administration af vådområder og engområder for at opretholde vandstrømning og kvalitet, og for at disse fungerer som overløbsreservoirer (som følger af oversvømmelser) og opmagasineringsområder i perioder med tørke.

• Kystsikring gennem beskyttelse og/eller genopretning af mangroveområder og andre kystnære vådområder, som fungerer som naturlig kystbeskyttelse og hjælper til med at reducere oversvømmelser og erosion samt værne mod cyklonskader.

• Integrere naturbaseret infrastruktur og teknologi i ingeniørarbejder for at forhindre ødelæggelsen af økosystemer.

BirdLife International opfordrer regeringer til at basere politikker på sund videnskab, anerkende økosystemer som værende tværgående og underbyggende for klimatilpasning, og inkludere dem i nationale tilpasningsaftaler, strategier og planer. Regeringer skal med det samme optrappe beskyttelsen for natur og biodiversitet, som en primær strategi til at sikre modstandskraft via økosystemer, og på samme tid fuldt ud anerkende disse som værende vitale for at kunne imødegå klimaændringerne.

Følgerne af klimaændringerne inkluderer tørke, fejlslået høst, oversvømmelser samt højere vandstand. Ekstreme vejrfænomener er allerede en realitet verden over, hvor fattige mennesker og de mest sårbare økosystemer bliver hårdt ramt. De negative følger af klimaændringerne vil med stor sandsynlighed vare i århundreder og alt efter, i hvor høj grad vi kan afbøde følgerne, vil de blive mere alvorlige. En tilpasning er altafgørende for at kunne håndtere de nuværende og fremtidige følger.

Stabile økosystemer med en mangfoldighed af liv, spiller en vital rolle i at opretholde og øge modstandskraften overfor klimaændringer og mindske risiciene og sårbarheden. Dette er i særdeleshed vigtigt for verdens 2,7 mia fattige mennesker, hvoraf mange er afhængige af naturressourcer for overhovedet at kunne overleve.

BirdLife International er et internationalt partnerskab mellem 110 nationale fugle- og naturbeskyttelsesorganisationer. Med over 10 millioner medlemmer og støtter er BirdLife International verdens største medlemsbaserede grønne organisation.