Nyhedsoversigt

         


Skestorke ringmærket med farveringe

mandag 18. juli 2005
Otte unge skestorke er blevet farveringmærket i Danmarks største koloni for arten, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Ungerne bærer nu hver en orange ring af plastik, hvis nummer i kikkert kan aflæses, så man kan følge fuglenes færden og dermed skaffe ny viden i bestræbelserne på at beskytte de sjældne hvide ibiser.

Brakmarker giver boom af bomlærker

mandag 11. juli 2005
Braklægning har været godt for bomlærken. Fra 1976 til 1993 blev den danske bestand af bomlærker mere end halveret. Nu er kornlandets buttede værling i fremgang i modsætning til størsteparten af de øvrige fugle i agerlandet, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Ny rødliste hvidvasker truede fugle

søndag 10. juli 2005
Miljøministeriets seneste rødliste over truede danske fugle er mangelfuld og giver et forskønnet billede af fuglelivet i Danmark, mener Dansk Ornitologisk Forening. Mindst 28 fuglearter er fejlplaceret, og det vil få negative konsekvenser for fuglebeskyttelsen i Danmark.

Sort stork flygtet fra Silkeborg

onsdag 6. juli 2005
En sjælden sort stork, der var på vej til at flytte til Skotland, er rømmet fra sin voliere på AQUA Ferskvands Akvarium i Silkeborg. Feltornitologer opdagede flygtningen i går, men trods forsøg på at fange storken, er den fortsat på frie vinger i det midtjyske søhøjland, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Maratonfugl flyver 100 gange rundt om Jorden

mandag 4. juli 2005
Skrigende mursejlere, der jager af sted over byernes hustage, er en af den danske højsommers mest karakteristiske lyde. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har nu beregnet, at en mursejler hvert år flyver en distance, som svarer til 11 gange rundt om Jorden eller en rejse til et godt stykke på den anden side af Månen.

Presset præstekrave fik kommunalhjælp

mandag 4. juli 2005
Viborg-ornitolog roser Tjele Kommune i Midtjylland for at tage hensyn til et sjældent ynglepar af lille præstekrave. Da kommunen hørte, at præstekravernes redested var truet af turister, blev der straks skiltet med et færdselsforbud i redens nærmeste nabolag. Det reddede de små vadefugles æg, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Tejsten yngler på Sprogø

fredag 1. juli 2005
Den smukke og sjældne tejst yngler for første gang på Sprogø i Storebælt, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Sprogø er dermed en af artens sydligste ynglepladser i verden. Kun i Irland yngler arten lidt sydligere

Frugtbart falkeår med trillinger på Møns Klint

tirsdag 28. juni 2005
For fjerde år i træk har Danmarks eneste vandrefalkepar fostret flyvedygtige unger. Parret på Møns Klint har sendt trillinger på vingerne. Men før falkeflugten er der gået et par nervepirrende uger. De sjældne rovfugle blev så forstyrret af publikum, at deres redested måtte afspærres i godt en måned, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Tornskadens terræn truet af tilgroning

mandag 27. juni 2005
Hollandske forskere studerer den rødryggede tornskade på Hulsig Hede, en af Danmarks mest næringsfattige klitheder. I Europas gylleland nummer 1, Holland, er tornskaden uddød i kystnaturen og akut truet i indlandet. Også i Danmark risikerer vi at miste tornskaden, hvis vi ikke får styr på tabet af gødende kvælstof i landskabet, oplyser DOF.

Turistkørsel tæt på Skallingens terner

torsdag 23. juni 2005
Skov- og Naturstyrelsen har sendt et udkast i høring, der kan give mulighed for, at turister pr. traktor kan køre langs stranden på Skallingen syd for Danmarks vestligste punkt Blåvands Huk, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

FORRIGE     1  |  ...  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  ...  |  174     NÆSTE