Alke i titusindvis på vej ind i Kattegat

onsdag 21. oktober 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I løbet af oktober og til ind i november trækker store mængder af alke forbi Grenen. Havfuglene er på vej mod deres vitale vinterkvarterer i Kattegat
Jan Skriver
Hvis man er heldig og rammer dagen, da alkene i tusindtal trækker forbi Grenen, får man sig en naturoplevelse over middel.

Som hvide bånd over det blå hav trækker de sort-hvide alke i flokke forbi Skagen.
Nogle gange i kikkertafstand tæt på kysten, andre gange længere til havs, så de skal ses med teleskop fra de yderste klitter mod nordøst.

Trækket af alke, der runder Skagen med Grenen om styrbord er klassisk. Det finder sted hvert år fra omkring midten af oktober og cirka en måned frem, for fuglene skal ind i Kattegat for at holde vinter.

- Det er normalt i perioden fra 10. til 25. oktober, at de fleste alke trækker forbi Skagen, men der er alketræk over havet omkring Grenen til midt i november. Fuglene kommer mest i svagere vinde eller i østenvind, og erfaringerne viser, at trækket i løbet af en dag typisk topper mellem klokken 10 og 13 og altså ikke tidligt om morgenen, fortæller ornitologen Rolf Christensen, der stort set dagligt følger fugletrækket over og forbi Grenen.

Der er stor forskel på antallet af rapporterede alke fra dag til dag. I DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database med dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet, kan man se, at der 18.10 blev noteret 422 alke, som fløj forbi Grenen og ind i Kattegat.

Flokkene af trækkende alke kommer fra ynglepladser i Nordatlanten, hvor det skønnes, at et sted mellem 500.000 og 700.000 par yngler med Island og Storbritannien som de talmæssigt vigtigste nationer.

I Østersøen er der en bestand af alke, der skønnes at tælle blot rundt regnet 5.000 par.
Havfugletællinger fra skibe har afsløret, at det sydlige Kattegat fra november til marts kan huse op imod 400.000 alke. Det vil sige, at en betydelig del af verdens bestand af alke de kommende måneder vil befinde sig i de indre danske farvande.

- Vi kan se, at alkene trækker målrettet mod sydøst, når de passerer Grenen. Måske flyver de øst om Læsø på deres vej mod deres vinterområder i Kattegat, siger Rolf Christensen.

Toppen af Skagen og Fornæs omkring Djurslands østligste spids er stort set de eneste danske lokaliteter, hvor alke kan opleves trække i tusindtal.

- Det helt store naturfænomen kan med held ses ved Fornæs, hvis vejret i løbet af vinteren får alkene til at skifte opholdssteder ude i Kattegat. En vinterdag i 1989 blev der talt cirka 120.000 alke, som fløj forbi Djurslands østligste punkt, fortæller Rolf Christensen.

Også i 1988 blev der på en vinterdag noteret flere end 100.000 alke, der trak forbi klinten ved Jyllands næsetip.

Dagsrekorden i Skagen for efterårstrækkende alke er fra 18. oktober 1991, da 18.420 alke passerede. Forårsrekorden er fra en dag i marts, da 20.240 alke trak ud af Kattegat og fløj mod nordvest.

Yderligere oplysninger:

Rolf Christensen,
Mobil: 40 41 66 08.