Hedehøge kalder Danmark fra Vestafrika

onsdag 25. november 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Tre satellitmærkede sønderjyske hedehøge befinder sig netop nu i Senegal og Mali syd for Sahara for at holde vinter, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
De tre danske hedehøge, Michael, Iben og Mathilde, der 18. juli 2009 blev fanget på deres ynglepladser i det sydvestjyske marskland, og fik hver sin lille, lette satellitsender sat på ryggen, er nu nået ned i tropevarmen i Vestafrika.
Det fortæller signalerne fra rovfuglenes sendere, der løbende - eller skulle vi sigende flyvende – hver uge rapporterer, hvor deres bærer befinder sig.

- Hedehøgene fra Sønderjylland er nu nået til Sahel-området syd for verdens største ørken, Sahara, siger Henning Heldbjerg, biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Iben og Mathilde befinder sig relativt tæt på hinanden i den vestlige del af Mali, mens Michael opholder sig 500-600 kilometer længere mod sydvest nær grænsen mellem Gambia og Senegal. På denne tid af året flytter fuglene sig ikke ret meget rundt, men Michael har dog for nyligt trukket 300 kilometer mod sydvest fra det nordlige Senegal. Fra nu af vil de tre danske hedehøge formentlig langsomt bevæge sig længere mod syd, alt efter hvor der er mest føde.

- Om vinteren opholder hedehøgene sig typisk i Sahel-zonen i tørre områder med spredt trævækst, hvor deres føde blandt andet består af forskellige arter af græshopper. Hedehøgene lever i deres vestafrikanske vinterkvarterer også af større insekter som knælere samt småfugle og mindre pattedyr, siger biologen i DOF.

Foreningen deltager i et samarbejde med Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum, Københavns Universitet i det internationale forskningsprojekt, der er under ledelse af hollandske forskere fra universitetet i Groningen.
Projektet skal indsamle detaljeret viden om hedehøgenes trækforhold, overlevelse og stedtrofasthed.

Det handler om på tværs af landegrænser at blive bedre til at beskytte disse fåtallige rovfugle, der er i tilbagegang på mange af artens levesteder i Europa.

Det er med afsæt i forskningsprojektet, at der i år er sat satellitsendere på de tre voksne danske hedehøge Iben, Mathilde og Michael.

De har fået menneskenavne af praktiske årsager, fordi det er lettere at huske et navn end en kode baseret på kombinationer af cifre og bogstaver.
Medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening har betalt den ene af de tre kostbare satellitsendere, der nu sidder på rovfugleryggene og sender dyrebar viden hjem til forskerne.

Dansk Ornitologisk Forening,
Tlf. 33 28 38 00.
Henning Heldbjerg, biolog.
Tlf. 33 28 38 27. (direkte)