Kongelunden kigges efter for perleugler

tirsdag 11. november 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Søndag 16. november vil et hold københavnske fuglekiggere forvandle sig til målrettede uglekiggere, når de træ for træ vil gennemgå Kongelunden på Amager. Dansk Ornitologisk Forenings afdeling i København kalder til ”Operation perleugle”, hvor belønningen er øjenkontakt med en lille ugle med store gule øjne.
Jan Skriver
Søndag klokken 10.30 vil ”Operation Perleugle” gå i gang med militærisk præcision og grundighed i Kongelunden ved sydspidsen af Amager.

En snes sæt skarpe ornitologøjne ventes at blive sat ind i operationen, der tager afsæt fra P-pladsen på Skovvej i Kongelunden. Den cirka 200 hektar store statsskov skal minutiøst kigges igennem for sjældne svenske perleugler på vinterophold.

Ornitologerne Sanne Busk og Andreas Bo Larsen leder operationen i Kongelunden, der gennem tiderne er Danmarks i særklasse bedste sted for vintergæsten fra de svenske skove.

I cirka to ud af tre vintre siden 1964 er der observeret perleugler i Amagers sydlige skovområde.

I 1980’erne blev der hver vinter set perleugler i Kongelunden, men de senere år har der været mere stille om arten på lokaliteten.

Men netop i disse uger går en invasion af perleugler over den sydlige del af Sverige. Og i Gedser er der fanget og ringmærket en håndfuld af de små ugler de seneste uger. Der er også konstateret perleugle på Møn og ved Stevns, så det er ganske vist, at de er derude.

- Vi får afgjort en anderledes fugletur på søndag, for vi vil målrettet lede efter uglegylp, som kan lede os på sporet af perleugler, der har for vane at sidde i tæt granskov. Vi vil også gå uden for de gængse stier, som man må i statsskove, medmindre der er skiltet med andet, siger Sanne Busk.

Sandsynligheden taler for, at der adskillige steder på Sjælland kan putte sig perleugler, der aldrig kommer for en dag, fordi de sidder i skove, hvor fugle- og uglekiggere sjældent færdes.

At der gennem tiderne er set så mange perleugler netop i Kongelunden hænger sandsynligvis sammen med, at skoven er yderst velbesøgt og overskuelig i forhold til mange andre skovområder.

Perleuglen er en ganske tillidsfuld ugle, og man kan komme ind på få meters afstand af den. Hvis man altså opdager den, for den holder i reglen til i yderst tæt granskov, hvor man ikke normalt går og nærkigger alle træer. Derfor skal uglekiggerne gå målrettet til værks, hvis de vil have øjenkontakt på søndag.

Perleuglen er Sveriges mest almindelige ugleart. Her i landet er den en meget sjælden ynglefugl.

Men bestanden menes i disse år at være i stigning. På Bornholm yngler perleuglen sandsynligvis hvert år, og har gjort det i hvert fald siden 1979. Og nu huser også Jylland ynglepar af perleugle.

I Slesvig-Holsten i det nordlige Tyskland har en mindre bestand af perleugler etableret sig. Den menes at kunne give afsæt til en jysk ynglebestand af perleugler.

Ofte følger den lille ugle, der blot er på størrelse med en stor drossel, i sortspættens slipstrøm. Perleuglen yngler tit i forladte sortspættehuller.

Yderligere oplysninger:
Sanne Busk, DOF-København.
Mobil: 61 27 51 82.