Perleugler på vej

onsdag 22. oktober 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For første gang i et kvart århundrede er der invasion af de blot duestore perleugler nordfra. Dette efterår er mange af de små ugler set ved Falsterbo, Sveriges sydspids, hvor arten normalt ikke forekommer. Sandsynligheden taler for, at adskillige skandinaviske ugler har krydset Øresund og nu befinder sig i danske skove. Ved Gedser er der fanget og ringmærket to perleugler, oplyser DOF.
Jan Skriver
De er lyssky, og deres aktiviteter hører udelukkende de mørke timer til, men i grunden er de yderst tillidsfulde.

I Danmark er de sjældne, men netop nu skulle der være rimelige chancer for at finde dem særligt i de østdanske nåleskove.

For det er ganske vist, at en invasion af perleugler netop nu går over den sydlige del af Skandinavien.

Ved Sveriges sydspids, Falsterbo, hvor en af Europas største fuglestationer findes, er der siden midten af september fanget og ringmærket op imod 100 perleugler.

Også på Ottenby Fuglestation på sydspidsen af Øland i Østersøen er der fanget ekstraordinært mange perleugler de seneste uger.
Og forleden blev to perleugler fanget og ringmærket på Gedser Fuglestation nær Danmarks sydlige spids.

Den ene af uglerne var i forvejen ringmærket i netop svenske Ottenby flere hundrede kilometer mod nordøst. Det var sket 26. september.
Ifølge det svenske ringmærkningsatlas fra 2008 er det første gang nogensinde, at en svensk ringmærket perleugle bliver fanget og aflæst i Danmark.

- Perleuglerne udvandrer kun sjældent og meget uregelmæssigt fra deres levesteder i skovene mod nord. I stil med andre invasioner er det mangel på føde, der sender fuglene af sted. Som oftest er det særligt hunner og unge hanner, der trækker væk fra yngleområderne. Dette kan dog ikke bekræftes af fangsten i Falsterbo i år, hvor der har været meget få voksne fugle og mange unger fra sidste år, og hvor det kun har været muligt at kønsbestemme en mindre del af fuglene. En del af de perleugler, der er fanget i Falsterbo, vil sikkert vende tilbage til de svenske skove inde i landet, men vi må formode, at en del når til Danmark og bliver her vinteren over, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Gennem tiderne er der i Sverige ringmærket rundt regnet 28.000 perleugler – arten er den mest almindelige ugle i vores broderland.

De mange ringmærkninger har givet 426 genmeldinger, men bortset fra to fund lige syd for Østersøen har ingen foreløbig været sydligere end Gedser.

Siden 1947 er der ringmærket fugle ved Falsterbo, og i de 61 år er der fanget perleugler i 13 af årene.

Den hidtil største invasion af perleugler fandt sted i 1967, da 230 af de små ugler blev ringmærket ved Falsterbo.

Den seneste invasion, der var beskeden, hvad angår antal, fandt sted i 1986, da 18 perleugler blev fanget i nettene ved Falsterbo.

Indtil 2007 ynglede perleuglen i Danmark udelukkende på Bornholm, hvor arten har ynglet uregelmæssigt og fåtalligt i sortspættehuller siden 1970'erne.

Formentlig er perleuglens forekomst på klippeøen et resultat af naboskabet til Sverige og Baltikum, hvor perleuglen er en meget udbredt ynglefugl.

Sidste år blev perleuglen højst overraskende fundet ynglende i Jylland, og det forventes, at arten vil sprede sig som ynglefugl i hovedlandet de kommende årtier.

Perleuglen forekommer nemlig tillige fåtalligt i Vest- og Centraleuropa, hvor den primært yngler i nåle- og blandskove i bjerglandskaber.

Bestanden i den nordlige del af Tyskland er for opadgående, og der er konstateret par tæt ved den dansk-tyske grænse.

Kontakt: Biolog Henning Heldbjerg tlf. 33 28 38 27