Nyhedsoversigt

         


Rekord for røde glenter i et vinterligt Danmark

fredag 13. januar 2017
Trods sne og kulde over store dele af landet resulterede januars glentetælling i en ny midvinterrekord for den røde rovfugl. Mindst 306 glenter blev talt med Sydøstjylland som det foretrukne glenteområde.

Udsigt til rekord af røde glenter i Danmark

fredag 6. januar 2017
I weekenden skal der overalt i Europa tælles røde glenter. Danmark ser ud til at kunne bidrage med historisk høje antal af glenter, for flere og flere af de røde rovfugle dropper deres farefulde træk mod syd. Særligt når vinteren i Nordvesteuropa er mild. Glenterne bliver talt og bogført nær deres sovegemakker, når de sidst på dagen flokkes for at overnatte kollektivt.

Danmark får flere besøg af sibiriske sangfugle

torsdag 8. oktober 2015
Tendensen bevæger sig i retning af flere og flere fund i hele Europa af hvidbrynede løvsangere fra tajgaen, de store russiske nåleskove. I efteråret 2015 har det regnet med sibiriske sangere i Nordeuropa, og det drypper fortsat på Danmark .

Biædere fik ynglesucces trods regnfuld sommer

onsdag 16. september 2015
Den danske sommer var kold og våd og dermed ikke umiddelbart gavmild over for fugle, der æder bier. Alligevel blev Danmarks ynglebestand af eksotiske biædere næsten tredoblet fra 3 til 8 par fra 2014 til i år. Oplev biæderen i fire videoer nederst.

Sjælden albatros på flere besøg ved Vestkysten

torsdag 6. august 2015
En sortbrynet albatros med et vingefang på knap to en halv meter har taget fejl af den sydlige og nordlige halvkugle. Den plejer hjemmevant at flyve forbi stormomsuste Kap Horn og omkring Antarktis. Nu har den mytiske havfugl slået sig fast ned i Nordsøen på den tyske ø Helgoland. Herfra tager den på togter og har blandt andet besøgt Danmarks vestkyst og Vadehavet.

Plads til 1000 røde drager i Danmark

tirsdag 3. februar 2015
Den store flotte rovfugl rød glente med tilnavnet ”den røde drage” er i klar fremgang i Danmark. En ny analyse fra Dansk Ornitologisk Forening afslører, hvor i Danmark vi kan forvente flere ynglende glenter i fremtiden. Det er formentlig realistisk med 500 ynglepar eller 1000 fugle. I fremtidens klima får Danmark også et større ansvar for arten, skriver bladet Fugle og Natur.

Sangsvane-flokke skal tælles i Danmark

torsdag 15. januar 2015
Danmark er sangsvanens vigtigste land om vinteren. Antallet af sangsvaner på vinterophold i Danmark er tredoblet i løbet af cirka 25 år. Mindst 120 svanetællere vil i weekenden 17-18. januar begive sig ud i det danske landskab for at tælle sangsvaner og pibesvaner.

Danmark finkæmmes for glenter nær rovfuglens sovegemakker

fredag 9. januar 2015
Overalt i Europa skal der tælles røde glenter i den kommende weekend. Danmark ser ud til at kunne bidrage med historisk høje antal af glenter, for flere og flere af de røde rovfugle holder vinter i Danmark. Glenterne tælles, når de sidst på dagen flokkes for at overnatte kollektivt

Russiske sangfugle på afveje

tirsdag 4. oktober 2005
De seneste uger er der i Danmark set adskillige hvidbrynede løvsangere fra Rusland, oplyser DOF. De små sangere burde være på vej mod deres vinterkvarterer i Sydøstasien, men er i stedet fløjet mod Vesteuropa. Formentlig vil de bukke under på havet i løbet af efteråret

Vagtlen vinder frem

onsdag 17. august 2005
I løbet af 1990'erne voksede antallet af registrerede vagtler i Danmark støt. Og Sønderjylland har tilsyneladende fået en fast bestand af de små hønsefugle, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

FORRIGE     1  |  2  |   3   |  4     NÆSTE