Rekord for røde glenter i et vinterligt Danmark

fredag 13. januar 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Trods sne og kulde over store dele af landet resulterede januars glentetælling i en ny midvinterrekord for den røde rovfugl. Mindst 306 glenter blev talt med Sydøstjylland som det foretrukne glenteområde.
Jan Skriver
Aldrig tidligere i nyere tid er der talt så mange røde glenter i januar i Danmark, som det var tilfældet forgangne weekend.

Facit af den landsdækkende tælling kom til at lyde på mindst 306 fugle.

Nogle centimeter sne og tocifrede frostgrader i få dage forinden var ikke nok til at få de røde glenter til at rømme landet og trække mod sydvest til mildere egne.

- Der lader til at være føde nok til en talstærk bestand af glenter om vinteren i det danske landskab, for der skal tilsyneladende et udbredt snedække i længere tid til, før rovfuglene trækker mod syd. I 2016 kom der meget sne før glentetællingen i januar, og da trak en stor del af vinterfuglene ud af landet. Det skete ikke i år, da der er registreret glenter på cirka 50 lokaliteter landet over, siger Per Rasmussen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for rød glente.

Han samler tallene for de årlige vintertællinger af røde glenter, og han holder styr på antallet af ynglepar fra år til år.

Selv om januars tælling gav rekord, blev tallet faktisk mindre end forventet på forhånd.

- Vi manglede godt 100 røde glenter i forhold til situationen mod slutningen af december 2016. Da opholdt mindst 400 glenter sig i Danmark, så man kan godt sige, at glenterne snød os en smule forgangne weekend. Jeg tror ikke, at de ”manglende fugle” var trukket til andre lande. De opholdt sig formentlig bare i for os ukendte områder, siger Per Rasmussen, der har stykket facit sammen på baggrund af op imod 100 feltornitologers rapporteringer.

- Mange østjyske glenter skiftede tilsyneladende overnatningsplads i ugen op til tællingen, hvorfor de ikke blev registreret. Det er et kendt fænomen, at glenter pludselig kan skifte sovested. Måske forlader de en overnatningsplads, hvis de føler sig forstyrret på en lokalitet, eller fordi de vælger at flytte tættere på en god fødekilde. Men vi ved faktisk ikke altid, hvorfor glenterne har det med at skifte opholdssteder for natten, siger DOF’s artscaretaker for rød glente.

Godt styr på søvnige glenter
Det er primært nær rovfuglenes sovegemakker, at man kan få det bedste overblik over artens antal i leveområderne i de mørke måneder.

Ud på eftermiddagen stimler glenter fra alle verdenshjørner sammen, og begynder at cirkle omkring i landskabet, mens de forbereder sig på at gå til ro i en mindre gruppe træer.

Den flokadfærd gør det muligt for ornitologer at få præcise tal på fuglene, når man vel at mærke kender rovfuglenes foretrukne sovesteder.

Honum Mark nær Horsens blev topscorer under weekendens glentetælling. Her blev der noteret 120 røde glenter til kollektiv overnatning.

De fleste danske overnatningspladser findes i Østjylland med Horsensegnen som et kerneområde og på Djursland vest for Grenå. Også i Vestsjælland er der en overnatningsplads med mange røde glenter.

Glenterne svigtede Københavnsområdet, Sønderjylland, Nordjylland og Nordvestjylland under midvintertællingen. Sammenlagt blev der kun registreret to fugle i disse områder.

Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold.

Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor biltrafikken dagligt serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

Tendensen de senere år har gået i retning af, at et stigende antal af de erfarne og veletablerede glentepar bliver i deres danske yngleområder, så de allerede tidligt på foråret kan hævde territorium og indlede deres ynglesæson.

Her blev glenterne talt i DOF’s lokalafdelinger:

Sydøstjylland……..124

Østjylland………….69

Vestsjælland……….39

Fyn………………..31

Storstrøm………….27

Sydvestjylland……...7

Bornholm…………..5

Nordsjælland……….2

Nordvestjylland…….1

Nordjylland…………1

Sønderjylland………0

København…………0

SE OGSÅ DOFbasen: Hvor er rød glente set de seneste 14 dage

Læs mere om, hvordan vi skal passe på rød glente i DOF's folder: Den røde glente – Danmarks smukkeste skraldemand

SE VIDEO FRA DOF TV: Rød glente


Yderligere oplysninger:

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente.
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00