Biædere fik ynglesucces trods regnfuld sommer

onsdag 16. september 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den danske sommer var kold og våd og dermed ikke umiddelbart gavmild over for fugle, der æder bier. Alligevel blev Danmarks ynglebestand af eksotiske biædere næsten tredoblet fra 3 til 8 par fra 2014 til i år. Oplev biæderen i fire videoer nederst.
Jan Skriver
Selv om sommeren 2015 var præget af regn og rusk i lange perioder, blev sæsonen frugtbar for Danmarks beskedne bestand af biædere.

Den varmekrævende, eksotiske insektæder mere end fordoblede sin bestand fra 3 par i 2014 til 8 ynglepar i år.

De danske biædere yngler på to jyske lokaliteter. I den ene koloni har 7 par fået unger på vingerne, mens en anden lokalitet har huset et enkelt par biædere med redehul i en stejl skrænt.

- Biæderne ankom cirka to uger senere til deres største jyske ynglelokalitet, hvor de har holdt til i en årrække. Og vi troede ikke, at de ville yngle i år, men sæsonen har været frugtbar. De 7 par biædere med redehuller i grusgraven er blevet til en flok på 25-30 fugle, der nu har forladt ynglelokaliteten for at sætte kursen mod Afrikas mylder af insekter, siger ornitologen og fotografen Klaus Dichmann, der sammen med to andre ornitologer har fulgt biæderne i en årrække.

De mellem 11 og 16 unger er formentlig det største antal unger, biæderen har fået i Danmark hidtil.

De insektædende fugle er nu på vej mod Afrikas varme.

Biæder er set flere steder i landet i år. Se, hvor i DOFbasen

Yderligere oplysninger

Klaus Dichmann, ornitolog, Sønderborg
Tlf. 74 42 05 52 – 20 86 90 52

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

4 videoer fra den danske biæder-koloni. Ornitolog Klaus Dichmann fortæller.

Biæder i Danmark 1: Danmarks største koloni


Biæder i Danmark 2: Det æder de


Biæder i Danmark 3: Det livlige og charmerende koloni-liv


Biæder i Danmark 4: Derfor skal kolonien beskyttes