Tre par biædere har ynglet i Danmark

tirsdag 12. august 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den varme sommer med sin rigdom af insekter blev frugtbar for den eksotiske biæder. En koloni på tre par fostrede et dusin unger. I takt med klimaændringerne spås biæderen at kunne blive et fast, farvestrålende indslag i vores natur
Jan Skriver
Nogle er verdens formentlig nordligst ynglende biædere har denne sommer fået et dusin unger på vingerne fra en ynglelokalitet i Jylland.

Tre par har ynglet på lokaliteten, en sandet og gruset skrænt i et kulturlandskab med græs og korn tæt på skove, enge og moser, hvor der er en god variation af insekter.

- Det har været fantastisk at opleve de luftakrobatiske biædere på nært hold fange sommerfugle, guldsmede, fluer, biller og humlebier. Særligt sommerfuglene har været hyppige på menuen. Biæderne er ofte kommet hjem til deres unger i redehullerne i skrænten med admiraler og dagpåfugleøjer, fortæller ornitologen og fotografen Klaus Dichmann, som har fulgt de farvestrålende fugle siden deres ankomst i foråret.

Han undrer sig over, at biæderne er fløjet uden om alle hvide sommerfugle, selv om de har været ekstremt talrige denne sommer. Noget tyder på, at kålsommerfugle smager dårligt i en biæders mund.

De jyske biædere har måske ynglet på lokaliteten de seneste fem år, mener Klaus Dichmann.

Hvis det er tilfældet, er der tale om en af de længste sammenhængende perioder med ynglende biædere i Danmark.

SE 8 FANTASTISKE BILLEDER! Klik på billedet til højre og find alle 8 billeder

Klimaændringer gør eksotisk fugl dansk
På grund af klimaændringer er biæderen formentlig kommet for at blive en fast ynglefugl i Nordvesteuropa og sandsynligvis med Danmark som sin forpost mod nord.

Et stigende antal lokaliteter kan forventes at tiltrække arten, som gerne tager til takke med beskedne grusgrave, hvor der ikke kommer mange mennesker.

Varmere somre ventes at give de insektædende biædere bedre levevilkår i det danske landskab. Jo flere større insekter, der flyver omkring på solbeskinnede dage, desto mere føde vil der naturligt nok være til biæderne, der ekvilibristiske som svaler fanger deres føde i luften.

Biæderne kan dog godt klare både regn og blæst. Da arten indvandrede i 1998, var sommeren kølig og regnfuld. Alligevel etablerede biæderen sig.

Danmarks geografi byder på mange ideelle kystskrænter og et utal af grusgrave, hvor fuglene kan bygge rede.

FAKTA Yngler uregelmæssigt i Danmark
Fra 1998 og seks år frem ynglede biæderne i Vestsjælland.

Og i sommeren 2003 ynglede biæderen både i Jylland, på Fyn og på Sjælland.

Fra 2005 holdt biæderen en lille pause som dansk ynglefugl, men i 2008 var den tilbage.

Den tropisk udseende fugl har ynglet uregelmæssigt i Danmark siden omkring slutningen af 1940’erne.

FAKTA Biædere ses årligt i Danmark
De seneste fem år har antallet af observationer af biædere rapporteret til DOFbasen – Dansk Ornitologisk Forenings dugfriske database med fugleiagttagelser fra hele landet – årligt ligget mellem 50 og 100.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Klaus Dichmann
Tlf. 74 42 05 52 – 20 86 90 52