Nyhedsoversigt

         


Flere traner dropper trækket og holder vinter i Danmark

torsdag 11. januar 2018
Netop nu kan der ses småflokke af traner mange steder i landet. I stedet for som tidligere at flyve til Frankrig eller Spanien bliver et stigende antal traner i Nordvesteuropa året rundt, når vinteren er mild. Det milde, våde danske vinterlandskab med oversvømmede marker levner godt med fugls føde til tranen.

Endnu en fugleinvasion: Danmark bespiser grå gæster fra hvide birkeskove

torsdag 30. november 2017
Efteråret 2017 har været præget af invasioner af flere arter af finkefugle fra fjerne egne nord og øst for Danmark. I øjeblikket sætter talrige flokke af stor gråsisken deres præg på mange danske skovområder, hvor de sultne finker søger føde med forkærlighed for kogler på elletræer. Invasionen af stor gråsisken er den største kendte nogensinde. Oplev det i fotos og video.

Papegøjer nordfra på vej mod Danmark

tirsdag 14. november 2017
Den buttede finke, krognæbbet, bliver kaldt Nordens papegøje. De kommende uger spås at byde på gode chancer for at få nærkontakt med et krognæb, for en invasion er i gang i Sverige og nærmer sig Danmark med første sandsynlige landkending omkring Skagen.

Og så kom de store med papegøjenæbbene…

fredag 27. oktober 2017
Netop nu kan der ses stor korsnæb over det meste af Danmark. I slipstrømmen af århundredets største invasion af lille korsnæb er der ankommet flokke af den mere fåtallige stor korsnæb. Og hvem ved: Måske er der ynglefund i sigte i foråret 2018?

Rekord af sultne korsnæb på koglejagt

fredag 6. oktober 2017
Århundredets største invasion af korsnæb er over os. I løbet af de seneste måneder er flokke af lille korsnæb fra fjerne egne mod nord og øst via Sverige fløjet ind over Danmark. Nu leder de farvestrålende finker efter kogler og frø i nåletræsbevoksninger over hele landet

Verdens største terne er i fremgang som dansk ynglefugl

tirsdag 15. august 2017
Med Saltholm i Øresund som kerneområde er den sølvmågestore mesterfisker, rovternen, ved at kolonisere flere danske småøer. Den sjældne terne har været i kraftig tilbagegang i sine nordeuropæiske yngleområder i Østersøregionen, men den vinder frem i beskedne antal i kystnaturen i den østlige del af Danmark. Nu håber Dansk Ornitologisk Forening (DOF), at rovternen vil sprede sig vestpå til Vadehavet, hvor den indtil begyndelsen af 1900-tallet ynglede i stort antal. Se en video med en fiskende rovterne nederst.

Sjældne korsnæb på koglejagt i Danmark

fredag 4. august 2017
Hvis man hører en trompetlignende lyd fra den danske augusthimmel, kan der være tale om en sulten hvidvinget korsnæb på udkig efter lærketræer med kogler fulde af frø. I disse uger kan der ses småflokke af hvidvinget korsnæb, der fra egne mod nord og øst er trukket ind over Danmark.

Sjælden fugl breder sig sydfra til hele Danmark

onsdag 24. maj 2017
For få årtier siden var rødtoppet fuglekonge en sjælden gæst i den danske natur. Men i disse år bliver fuglekongens fætter observeret over hele landet. Rødtoppet fuglekonge er vandret nordpå i takt med klimaændringerne, og Danmark er ved at blive et permanent yngleområde for denne sydlige art. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings Atlas III, som er den hidtil mest omfattende undersøgelse af den danske fuglefauna.

Ny rekord med mindst 409 ørne i Danmark

onsdag 25. januar 2017
For første gang er der registreret flere end 400 ørne i januar i det danske landskab. Facit kom til at lyde på 395 havørne og 14 kongeørne, da Dansk Ornitologisk Forening (DOF) for 12. år i træk gennemførte sin nationale midvintertælling af naturens største flyvende jægere. Landet blev finkæmmet for ørne af flere hundrede frivillige ornitologer.

Danmarks største vingefang skal tælles

tirsdag 17. januar 2017
Den kommende weekend vil stå i ørnenes tegn, når Dansk Ornitologisk Forening (DOF) for 12. år i træk gennemfører sin nationale midvintertælling af havørne og kongeørne. Sidste år forsvandt mange ørne ud af syne på grund af tåge. I år lover vejrudsigten bedre muligheder for at få talmæssigt styr på den danske naturs største rovfugle.

FORRIGE     1  |   2   |  3  |  4     NÆSTE