Danmarks største vingefang skal tælles

tirsdag 17. januar 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den kommende weekend vil stå i ørnenes tegn, når Dansk Ornitologisk Forening (DOF) for 12. år i træk gennemfører sin nationale midvintertælling af havørne og kongeørne. Sidste år forsvandt mange ørne ud af syne på grund af tåge. I år lover vejrudsigten bedre muligheder for at få talmæssigt styr på den danske naturs største rovfugle.
Jan Skriver
For to uger siden satte den røde glente Danmarksrekord i antal midvinterfugle, da flere end 300 eksemplarer af den ådselædende rovfugl blev talt.

Nu kommer turen til de største jægere i den danske fuglefauna, havørnene og kongeørnene.

De store vingefang skal tælles og bogføres den kommende weekend, og vejrudsigten tegner lovende for en ny ørnerekord.

- Gråvejr og tæt tåge gjorde det mange steder til en umulig opgave at få nøjagtigt styr på Danmarks havørne og kongeørne sidste år. Vi så slet ingen kongeørne, men trods de vanskelige forhold blev der alligevel noteret 291 havørne for et år siden. Hvis vejret er med os i weekenden, vil der formentlig være udsigt til en ny rekord af havørne i Danmark, siger ornitologen Kim Skelmose, der er leder af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn, som har til formål at beskytte Danmarks ørnebestande og på samme tid samle og formidle viden om de store fugle.

- Der har været meget koldt i landene øst og nordøst for Danmark i adskillige uger, hvilket erfaringsmæssigt kan resultere i, at flere ørne trækker mod sydvest til mildere vinterkvarterer i for eksempel den danske kystnatur. Sammenholdt med den kendsgerning, at vores egne ynglefugle formentlig er blevet i Danmark i den milde vinter, kan det resultere i et højt antal havørne, siger Kim Skelmose.

Udsigt til ørne fra vest til øst
Ganske vist har der været frost og sne i perioder i Danmark den seneste måneds tid, men det har ikke været nok til at fryse de fuglerige vandområder til, hvor de fleste ørne opholder sig.

Der er fortsat åbent vand i alle ørneterræner, så rovfuglene kan fordele sig i det isfri slaraffenland Danmark, hvis kyster og større vandområder er ørnenes jagtmarker.

Derfor er der udsigt til havørne fordelt over det meste af Danmark. I meget hårde vintre, hvor søer og fjorde lukker helt til, klumper de overvintrende havørne sig ofte sammen på få lokaliteter.

I januar 2015, da vejret var med optællingen, kom facit af midvinterens ørnetælling til at lyde på 342 havørne og 4 kongeørne, da Dansk Ornitologisk Forening (DOF) talte den danske rovfuglefaunas store vingefang. Måske vil weekendens tælling slå den rekord.

Der har altid været en klar overvægt af havørne i den østlige del af Danmark med Sydsjælland og Lolland-Falster som de helt store ørnerige egne.

Men i januar-februar 2014 og 2015 var fordelingen af havørne i det danske landskab langt mere geografisk jævn end tidligere.

I 2014 blev der for eksempel registreret 138 havørne vest for Storebælt og 206 øst for Storebælt.

Tendensen med en meget geografisk spredt forekomst af havørnene i Danmark er sandsynligvis kommet for at blive.

De senere år er Sydvestjylland for eksempel også blevet ørnelandskab, hvilket ikke var tilfældet for bare et årti siden. Denne vinter er der set op imod en snes havørne på Fanø, og Mandø er blevet fast opholdssted for de store vingefang. Vadehavsregionen er for alvor blevet havørnenes jagtmarker.

Ørneflugt over ynglestederne
De klassiske ørnelokaliteter på Sjælland, Lolland, og Falster vil den kommende weekend hver især kunne byde på adskillige havørne, mens der vil være en lang række af lokaliteter landet over, der kun huser en eller få ørne.

Mens havørnen har fundet sig til rette i yngleområder over det meste af Danmark, og som stort set har hele landet som jagtmark, så er kongeørnen mere kræsen i sit valg af redested og jagtterræn. Det danske landskab huser fortsat blot tre-fire ynglepar af kongeørn i Østhimmerland og Vendsyssel.

Med god sigtbarhed og lidt frisk vind, vil der være udsigt til svævende ørne i stor stil den kommende weekend. De store rovfugle er allerede i fuld gang med at indlede den ny ynglesæson. Tit markerer ynglefuglene deres territorier ved at vise sig i luftrummet, og da er de lette at spotte for optællerne.

SE OGSÅ: Her er der set havørn de sidste 14 dage

Havørnen - den flyvende dør er vores største rovfugl og vigtig at bevare

SE 12 videoer fra en havørnerede i Danmark, fra DOF's ØrneTV 2016

Klik på pilene i afspilleren for at skifte til næste video

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Leder af DOF’s Projekt Ørn:
Kim Skelmose, tlf. 27 73 40 70
Email: gestaltskelmose@gmail.com
(Østjylland)

Ole Friis Larsen, koordinator for vintertællingen.
Tlf. 40 91 80 71
Email: ofl@mail.tele.dk
(Sjælland)