Det er derfor NU, vi skal stå sammen og vælge, hvilken fremtid vi ønsker for vores natur og klima – både i Danmark den 5. juni og i Europa når vi den 26. maj skal stemme til Europaparlamentsvalget.

Hvad mener de danske politikere om klima og miljø?

FN udkom med en skelsættende rapport om planetens tilstand i dagene op til valgudskrivelsen. Rapporten konkluderer, at biodiversitetskrisen kalder på lige så stor politisk handling, som den aktuelle klimakrise:

EN MILLION ARTER ER I RISIKO FOR AT UDDØ!

Den menneskeskabte forurening fra landbrug, industri og vores forbrug påvirker naturen enormt negativt. Men naturens allerstørste udfordring er manglen på plads.

I DOF BirdLife er vi ikke i tvivl, hvis kursen skal vendes. Mere urørt skov og flere landbrugsarealer skal omlægges til natur!

Uanset hvem der kommer til at sidde i regering efter den 5. juni og i Europa-Parlamentet efter den 26. maj, ønsker vi et Danmark og et Europa, som vil vende tabet af biodiversitet.

I Danmark ved at udlægge 20% af landet til store sammenhængende og selvforvaltende naturområder!

Det er muligt hvis vi:

  • Giver mindst 10% af de dyrkede landbrugsarealer tilbage til naturen gennem en jordreform med tilbud om jordfordeling og opkøb. Pris 1. mia. kr. om året.
  • Udlægger mindst halvdelen af statsskovene til vildskov.
  • Lader klitter og strande forblive ubebyggede.
  • Forbyder fiskeri og anden ødelæggelse i en femtedel af vores havområder.
  • Forbyder brug af sprøjtegifte.

I EU ved at:

  • Omlægge landbrugstøtten så den kun gives til konkrete støtteordninger, der fremmer natur, miljø og klima herunder udlægning af naturarealer.
  • Gennemføre fugle- og habitatdirektiverne.

Det mener spidskandidaterne til EU-valget

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

HVAD KAN DU GØRE?

Der er stadig fire uger til Folketingsvalget og tre uger til Europaparlamentsvalget. Men der er masser af muligheder for at handle allerede i dag.

1. DELTAG I DEBATTEN: Følg med på sociale medier
Frem til valgene skriver vi løbende om begge valgkampe på Facebook, Twitter og Instagram. Jeg vil derfor opfordre dig til at følge med i vores arbejde og deltage i diskussionerne her:

Facebook     I     Twitter      I     Instagram
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. PRIK EN POLITIKER: Vi spørger folketingskandidaterne
”Vil du indgå en grøn generationskontrakt med mig og kommende generationer, hvor du forpligter dig på nu og her at stemme for de nødvendige tiltag, som skal til for at bremse klimaforandringerne, sikre mere plads til naturen og en højere beskyttelse af vores drikkevand?”

PRIK EN POLITIKER
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. FRA SNAK TIL HANDLING: Naturmødet, den 23.-25. maj 2019
Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og i naturen. Gennem tre dage omdannes den nordjyske by Hirtshals til epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelser. Kom og sæt dit præg og stil politikerne de spørgsmål du brænder inde med.

LÆS PROGRAMMET
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. GØR VALGDEBATTERNE GRØNNE: Vi har en ambition!
Under valgkampen til Folketingsvalget, skal der til hvert et vælgermøde i hver en by være en borger, som rejser sig op og stiller gode, kritiske spørgsmål til kandidaternes planer for at omstille Danmark til et fossilfrit og bæredygtigt samfund.

VALGDEBATKORTET
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. SÅ ER DET NU! Støt om vores borgerinitiativ
Valgkampen er historisk grøn og miljø og klima topper meningsmålingerne som et af de mest afgørende politiske temaer i valgkampen. Nu gælder det om at holde politikerne fast på deres grønne løfter - også EFTER valgkampen. Det kræver, at vi samler os, og hæver stemmen. SKRIV UNDER og spred ordet på https://www.saaerdet.nu/

SKRIV UNDER

 

GODT VALG