Nyhedsoversigt

         


Mangel på planteædere sætter maskinkraft på græs

mandag 15. august 2005
Færre kreaturer i landskabet kan gøre det nødvendigt at tage maskinkraft i brug i naturplejen for at bevare de åbne, vidtstrakte enge og deres rige fugleliv. På Bygholm Vejle, Danmarks største engflade græsset af kreaturer, er tagrør i stigende grad ved at vandre ind på engen til skade for især vadefugle, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Danske storke ofre for tørke i Afrika

fredag 12. august 2005
Sommeren 2005 blev en ny nedtur for den Hvide Stork i Danmark. De savnede storke blev i første omgang forklaret med dårligt vejr på trækruten gennem Tyrkiet. Men storkens problemer i år skyldes i højere grad tørke i Østafrika, skriver storkeeksperten Hans Skov i bladet Fugle og Natur.

Danske sildemåger forgiftes i Afrika

fredag 12. august 2005
Æg fra den baltiske sildemåge har større giftindhold end det nogensinde tidligere er målt i fugleæg. Racen har ikke fået unger på vinger i Danmark i 15 år og er på vej mod udryddelse, skriver bladet Fugle og Natur.

Ny rødliste hvidvasker truede fugle

fredag 12. august 2005
Miljøministeriets seneste rødliste over truede danske fugle er mangelfuld og giver et forskønnet billede af fuglelivet i Danmark, mener Dansk Ornitologisk Forening. Mindst 28 fuglearter er fejlplaceret, og det vil få negative konsekvenser for fuglebeskyttelsen i Danmark.

Jamen, det er en jo en ny mudderklire

torsdag 11. august 2005
En fætter til Dirch Passers højt elskede mudderklire har forvildet sig fra USA til Danmark. For første gang nogen sinde er der observeret plettet mudderklire i Danmark oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Fugleinfluenza truer

torsdag 4. august 2005
Dansk Ornitologisk Forening ønsker stop for fugleudsætninger og handel med vilde fugle

Service for sanglærker

onsdag 3. august 2005
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) laver forsøg, der skal vise, hvordan landmænd kan tage hensyn til ynglende sanglærker, når kornavlere ved hjælp af såkaldt strigling bekæmper ukrudt på nyspirede marker.

Himlens sanger kom ned på jorden

onsdag 3. august 2005
Bestanden af sanglærker i Danmark blev næsten halveret fra midten af 1970'erne og et tiår frem. Det dokumenterer tællinger lavet af Dansk Ornitologisk Forening. I disse år er den danske lærkebestand på cirka 1,4 millioner par. Og sanglærken er vores tredje mest almindelige fugl.

Mindeord om Benny Gensbøl, Næstved

tirsdag 2. august 2005
Lørdag den 30. juli døde Benny Gensbøl. Han var en af de fornemste repræsentanter for dansk ornitologi og en fremragende fuglebogsforfatter og naturformidler. Benny Gensbøl var gennem 15 år næstformand for Dansk Ornitologisk Forening og blev i 2004 udnævnt til æresmedlem.

Tranen yngler igen i Østdanmark

torsdag 28. juli 2005
For første gang i nyere tid er der konstateret et tranepar med unger på Falster, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Ynglefundet viser, at tranen for alvor er vendt tilbage til øerne, hvor den sidst ynglede i 1800-tallet. I Jylland og på Bornholm er der i disse år op imod et halvt hundrede par traner.

FORRIGE     1  |  ...  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  ...  |  215     NÆSTE