Nyhedsoversigt

         


Sort stork flygtet fra Silkeborg

onsdag 6. juli 2005
En sjælden sort stork, der var på vej til at flytte til Skotland, er rømmet fra sin voliere på AQUA Ferskvands Akvarium i Silkeborg. Feltornitologer opdagede flygtningen i går, men trods forsøg på at fange storken, er den fortsat på frie vinger i det midtjyske søhøjland, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Maratonfugl flyver 100 gange rundt om Jorden

mandag 4. juli 2005
Skrigende mursejlere, der jager af sted over byernes hustage, er en af den danske højsommers mest karakteristiske lyde. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har nu beregnet, at en mursejler hvert år flyver en distance, som svarer til 11 gange rundt om Jorden eller en rejse til et godt stykke på den anden side af Månen.

Presset præstekrave fik kommunalhjælp

mandag 4. juli 2005
Viborg-ornitolog roser Tjele Kommune i Midtjylland for at tage hensyn til et sjældent ynglepar af lille præstekrave. Da kommunen hørte, at præstekravernes redested var truet af turister, blev der straks skiltet med et færdselsforbud i redens nærmeste nabolag. Det reddede de små vadefugles æg, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Tejsten yngler på Sprogø

fredag 1. juli 2005
Den smukke og sjældne tejst yngler for første gang på Sprogø i Storebælt, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Sprogø er dermed en af artens sydligste ynglepladser i verden. Kun i Irland yngler arten lidt sydligere

Frugtbart falkeår med trillinger på Møns Klint

tirsdag 28. juni 2005
For fjerde år i træk har Danmarks eneste vandrefalkepar fostret flyvedygtige unger. Parret på Møns Klint har sendt trillinger på vingerne. Men før falkeflugten er der gået et par nervepirrende uger. De sjældne rovfugle blev så forstyrret af publikum, at deres redested måtte afspærres i godt en måned, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Tornskadens terræn truet af tilgroning

mandag 27. juni 2005
Hollandske forskere studerer den rødryggede tornskade på Hulsig Hede, en af Danmarks mest næringsfattige klitheder. I Europas gylleland nummer 1, Holland, er tornskaden uddød i kystnaturen og akut truet i indlandet. Også i Danmark risikerer vi at miste tornskaden, hvis vi ikke får styr på tabet af gødende kvælstof i landskabet, oplyser DOF.

Turistkørsel tæt på Skallingens terner

torsdag 23. juni 2005
Skov- og Naturstyrelsen har sendt et udkast i høring, der kan give mulighed for, at turister pr. traktor kan køre langs stranden på Skallingen syd for Danmarks vestligste punkt Blåvands Huk, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Glenter analyseret hos Danmarks Fødevareforskning

torsdag 23. juni 2005
Fredag den 15. april 2005 fandt en skovgæst en død rød glente i Borrevejle Skov der ligger ved Lindholm Gods syd for Roskilde Fjord. Kort tid efter blev en anden glente fundet død i en skov ved Tørring - nu foreligger resultaterne af giftundersøgelserne.

Hættemågens trivsel halter

mandag 20. juni 2005
Siden 1976 har Danmark mistet over 100.000 par ynglende hættemåger, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Mågerne har mange steder rømmet indlandet, blandt andet fordi de savner landbrugets forårspløjning, der tidligere gav dem et kosttilskud af orm. I de fleste kystfuglereservater får hættemågerne i store træk, så hatten passer.

Livet på landet levner ringe fugls føde

mandag 20. juni 2005
18 lande i EU har bidraget med oplysninger til ny dokumentation, der viser, at agerlandets fugle er i krise. Skovens fugle har det lidt bedre, og fuglefaunaens generalister trives ligefrem, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

FORRIGE     1  |  ...  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  ...  |  214     NÆSTE