Nyhedsoversigt

         


Havørne i hobetal nær hovedstaden

tirsdag 25. januar 2005
Danske fjordlandskaber og større søer huser i disse vinterdage op imod 80-100 havørne. En del er danske ynglefugle, men nogle af rovfuglene er gæster fra Sverige og Tyskland oplyser Dansk Ornitologisk Forening

SF vil forbyde gift til gnavere i naturen

tirsdag 25. januar 2005
Brug af gift til mus og rotter i skov- og naturområder bør helt stoppes, mener Socialistisk Folkeparti (SF). Forslaget er en håndsrækning til Danmarks ugler og rovfugle, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Tusindvis af fugle trues af olieudslip

tirsdag 25. januar 2005
2000 svømmefugle er allerede ramt og aflives nu af Miljøministeriet. Mindst 50.000 svømmefugle opholder sig i øjeblikket i Storebæltsområdet

Vandskræk slørugle fundet død på Bornholm

tirsdag 18. januar 2005
Slørugler har ry for helt at undgå større vandområder. Men en ung ringmærket slørugle fra Als er netop fundet død i Paradisbakkerne på Bornholm. Den må være fløjet langt over åbent hav, før den endte sine dage, oplyser Dansk Ornitologisk Forening

Skestork holder vinter i Danmark

mandag 17. januar 2005
For første gang nogensinde er en skestork set om vinteren i Danmark oplyser Dansk Ornitologiske Forening. En rekordmild december-januar har tilsyneladende fået fuglen, der normalt trækker til Vestafrika, til at blive

Hærværk i fuglereservatet Bøjden Nor

torsdag 13. januar 2005
Det var et trist syn, der mødte Fugleværnsfondens lokale tilsynsførende, da han d. 10 januar besøgte fugleværnsfondens reservat ved Bøjden Nor. Hærværk havde ødelagt mange af de faciliteter, der skal gøre området attraktivt for de besøgende

Tysk ørn med radiosender set i Danmark

tirsdag 11. januar 2005
En ung tysk havørn holder i denne tid til i Sydøstdanmark, hvor Maribo-søerne er dens foretrukne opholdssted oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Ørnen bærer en radiosender på ryggen, så forskere kan følge rovfuglens færden. Den er også set ved Stevns Klint

Svaner med gule næb skal tælles

mandag 10. januar 2005
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) sender i weekenden 15-16. januar cirka 120 svanetællere fra Dansk Ornitologisk Forening ud i landskabet. De skal tælle sangsvaner og pibesvaner på op imod 400 lokaliteter. De gulnæbbede svaner vil blive talt i en halv snes af Europas lande

Fuglene indtager det nye Tryggelev Nor reservat på Langeland

onsdag 5. januar 2005
Under en måned efter at naturgenopretningen af et 70 ha stort vådområde i den nordlige del af Tryggelev Nor er startet, har masser af fugle indfundet sig.

Regnspover bliver vintervadere

mandag 3. januar 2005
Grønne vintre får i stigende grad Europas største vadefugl, den store regnspove, til at droppe vintertrækket fra Danmark mod sydvest. Mange regnspover bliver i det danske kystlandskab i de mørke, men milde måneder

FORRIGE     1  |  ...  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  ...  |  208     NÆSTE