Nyhedsoversigt

         


Hold øje med syge og døde fugle

onsdag 31. august 2005
Nu anmodes alle, der færdes i naturen, om at indberette det, hvis de ser unormalt mange døde og syge fugle. Det kan nemlig være tegn på fugleinfluenza i Danmark.

Kig efter glenter med vingemærker

mandag 29. august 2005
Fem røde glenter har fået lysegrønne vingemærker på, så de kan kendes i flugten. Nummerpladerne skal give os mere viden om de sjældne rovfugle. Viden kan måske bane en vej for bedre levevilkår til den røde glente.

DOF hilser dialog om rødlisten velkommen

onsdag 24. august 2005
DMU har indbudt til fornyet dialog om den nye danske fugle-rødliste, hvilket DOF ser frem til.

Søvejen banet for sumpfugle

tirsdag 23. august 2005
Vilsted Sø kan blive af en kaliber som 1920'ernes Filsø i Vestjylland, en af Danmarks tidligere store fuglesøer. Der vil indfinde sig paukende rørdrummer og vandfugle i hobetal.

En af Danmarks største søer på vej tilbage

tirsdag 23. august 2005
Første spadestik til Vilsted Sø i Vesthimmerland vil blive taget lørdag 3. september. I foråret 2006 vil søens vand for alvor træde frem i landskabet, så 500 hektar vandspejl kan skinne næste sommer

Vindere af DOF's lodtrækning

fredag 19. august 2005
Deltagerne i DOF's arrangementer i foråret og sommeren har haft mulighed for at deltage i en lodtrækning om kikkerter og DVD'er med Fuglenes Verden. Vinderne offentliggøres her.

Kom til Hvepsevågens Dag

torsdag 18. august 2005
Hvepsevågens træk over Danmark i august er en kort, men intens oplevelse. Et samlingspunkt for disse store rovfugle er den sydligste spids af Lolland. Dansk Ornitologisk Forening inviterer alle interesserede til at følge trækket sammen med erfarne ornitologer på Hvepsevågens Dag søndag d. 28. august.

Vagtlen vinder frem

onsdag 17. august 2005
I løbet af 1990'erne voksede antallet af registrerede vagtler i Danmark støt. Og Sønderjylland har tilsyneladende fået en fast bestand af de små hønsefugle, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Agerhønen er på Herrens mark

onsdag 17. august 2005
Danmarks bestand af agerhøns har næppe i nyere tid været mindre, end den er i disse år. Bestanden talte engang op imod 150.000 par. Nu er formentlig højst 15.000 par tilbage, viser tællinger lavet af Dansk Ornitologisk Forening.

Mangel på planteædere sætter maskinkraft på græs

mandag 15. august 2005
Færre kreaturer i landskabet kan gøre det nødvendigt at tage maskinkraft i brug i naturplejen for at bevare de åbne, vidtstrakte enge og deres rige fugleliv. På Bygholm Vejle, Danmarks største engflade græsset af kreaturer, er tagrør i stigende grad ved at vandre ind på engen til skade for især vadefugle, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

FORRIGE     1  |  ...  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  ...  |  215     NÆSTE