Nyhedsoversigt

         


Påskeøsten gav masser af traner

tirsdag 29. marts 2005
Allerede før påske lovede Dansk Ornitologisk Forening, at der ville blive mulighed for at se traner over det østlige Danmark. Det kom til at holde stik og det kan vi takke vejrfænomenet påskeøsten for.

Handlingsplan for truede engfugle

onsdag 23. marts 2005
Miljøminister Connie Hedegaard har iværksat en handlingsplan for at sikre bedre levevilkår for truede engfugle. Planen er resultatet af et samarbejde mellem Miljøministeriet og Dansk Ornitologisk Forening.

Stellersanden truet af udryddelse

mandag 21. marts 2005
Om 100 år kan den arktiske Stellersand være uddød. Det frygter Stefan Pihl, koordinator for overvågning af fugle hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Spøgelset i rørskoven

tirsdag 15. marts 2005
Før vi fik fuglebøger, troede man i Han Herred, at rørdrummen var et genfærd af en nordjysk herremand.

Frost fik lyssky fugle frem i lyset

tirsdag 15. marts 2005
De seneste uger er rørskovens normalt usynlige hejre, rørdrummen, set adskillige steder i Danmark. Utterslev Mose, Brabrand Sø og Vejlerne har budt på rørdrummer frit fremme ved højlys dag.

Danmarks bestand af stære er halveret

onsdag 9. marts 2005
Siden 1976 er antallet af ynglende danske stære faldet fra over en million par til cirka 500.000 ynglepar. Fuglene mangler græsarealer med deres foretrukne føde: larver og orme. Desuden er mange stære husvilde

Havørnerekord på Nyord

mandag 7. marts 2005
Fugleværnsfondens arbejdsgruppe afholdt i søndags månedens åbent hus i fugletårnet på Nyord Enge, og havde på forhånd lovet publikum garanti for at opleve havørn. Løftet blev indfriet.

Natur-retur konference

fredag 4. marts 2005
Den danske natur er blevet for ensrettet. Mangfoldigheden, som skal sikre os livskvalitet og i sidste ende overlevelse, er i alvorlig fare. De seneste 50 års udvikling i den danske natur, og særligt i det danske landbrug, har bragt en stor gruppe af vores unikke og specielle planter og dyr i farezonen

Sorte svaner får danske vaner

mandag 28. februar 2005
Der bliver set et stigende antal sorte svaner i Danmark. I disse dage bliver der rapporteret om en halv snes eksemplarer jævnt fordelt i landet. Den fremmede art har forsøgt at yngle på Bågø i 2003. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ønsker ikke den australske svane, der er indført til Europa som prydfugl, velkommen i den danske natur.

Oliefugle tælles på danske kyster

tirsdag 22. februar 2005
450 af Danmarks cirka 7.500 kilometer kyst vil i weekenden 26-27. februar blive gået igennem af et halvt hundrede ornitologer, der vil registrere døde oliefugle.

FORRIGE     1  |  ...  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  ...  |  206     NÆSTE