Vellykket naturgenopretning på Langeland

lørdag 9. september 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Lørdag d. 9. september blev et meget vellykket naturgenopretningsprojekt indviet i Tryggelev Nor på Sydlangeland. I det friske septembervejr klippede Prins Joachim den røde silkesnor og gik herefter med fugleguiderne gennem noret til det nye observationsskjul, hvorfra fuglene kunne opleves på tætteste hold.
Prins Joachim var begejstret for Tryggelev Nors fine muligheder for at komme tæt på naturen. HKH har for nogle år siden selv gennemført et naturgenopretningsprojekt, der har gensnoet Arnåen og skabt flere våde enge på Schackenborgs engarealer.

Tryggelev Nor og det tilstødende Nørreballe Nor ejes i dag af Dansk Ornitologisk Forening's fond Fugleværnsfonden, som har åbnet området for publikum ved hjælp af stier, broer og fugletårne. Noret er i dag et af de mest fuglerige vådområder i Danmark. Her findes næsten alle de arter af ænder, vadefugle, småfugle osv. som lever i søer og moser. Det rige fugleliv skyldes især det varierede landskab, der giver føde, skjul og redesteder til mange arter med forskellige krav til levested.

Naturgenopretningen af Tryggelev Nor blev startet i 2001 i samarbejde med Fyns Amt og er bl.a. støttet af EU's Life-midler. Projektets formål er at skabe bedre vandkvalitet i noret, hvilket er opnået gennem anlæg af nye ind- og udløb. Projektet har også genskabt søen Nørreballe Nor - til glæde for de nye store flokke af fugle. I dag yngler knap 70 fuglearter i hele området.

Indvielsen var også en festlig markering af foreningens 100-års jubilæum som naturbeskyttelsesorganisation. DOF har siden 1906 arbejdet for beskyttelse af naturen og fuglene. Siden 1966 har DOF's fond Fugleværnsfonden opkøbt områder over hele Danmark, hvor naturkvaliteten forbedres og publikum gives unikke muligheder for at opleve fuglene og naturen. Igennem hele 2006 har DOF sat fokus på formidling af fugleoplevelser til alle danskere - bl.a. på Ørnens Dag, Fuglenes Dag og på de mange ture til foreningens 18 fuglereservater. I vinteren 2006-07 inviterer DOF i samarbejde med Friluftsrådet alle danskere til Den Store Vinterfugletælling i OBS Natur projektet.

Flere oplysninger hos Tine Stampe, tlf. 22 12 65 25.