Naturprojekt reddede 70 sommerhuse fra oversvømmelse

torsdag 2. november 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ved nattens ekstreme højvande i den sydlige Østersø blev fuglereservatet Tryggelev Nor på det sydlige Langeland hårdt ramt af oversvømmelser. Til gengæld slap 70 sommerhusejere ved Hesselbjerg Strand for at få vand i stuerne.
Tine Stampe
Morgengryet efter nattens storm afslørede store ødelæggelser i fuglereservatet Tryggelev Nor, som ejes og drives af Dansk Ornitologisk Forenings fond, Fugleværnsfonden. Havet var brudt igennem strandvolden på fire steder, og vandstanden inde i noret var steget til rekordhøjde og havde forårsaget skader på hegn og stier.

”Fuglereservatet Tryggelev Nor har netop lagt jord til et stort naturgenopretningsprojekt, der har udvidet vådområdet væsentligt og skabt bedre vandudskiftning i noret,” siger biolog i Fugleværnsfonden Søren Hansen. ”Samtidig har det været muligt at sikre omkringliggende lave arealer bedre mod oversvømmelse end tilfældet var før projektet. Derfor er vi ekstremt lettede over, at projektet har virket efter hensigten, og har sikret vores naboer mod oversvømmelse.”

I forbindelse med naturprojektet, der lige er blevet færdig i efteråret, blev der nemlig anlagt et dige for at sikre sommerhusområdet ved Hesselbjerg Strand mod oversvømmelse. Diget holdt vandet tilbage i nat, hvorved 70 sommerhuse blev skånet for at blive oversvømmet af 1 m vand. Det havde nemlig været resultatet, hvis ikke naturgenopretningsprojektet i Tryggelev Nor var blevet gennemført..

At sommerhusområdet ligger meget udsat for oversvømmelse blev bevist allerede i 1995, hvor området blev ramt af et lignende men mindre højvande.

”Nu må vi vente på at vandet trækker sig tilbage,”fortæller Søren Hansen. ”Selvom vi normalt kan kontrollere udveksling af vand mellem nor og hav, var projektet ikke designet til at kunne håndtere et så voldsomt højvande. Nu er der en kæmpe opgave med at genetablere strandvolden, hvor havet er brudt igennem, og udbedre de omfattende skader på hegn, veje og stier.”