Sort stork trafikdræbt i storkebyen Ribe

tirsdag 22. august 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For få dage siden blev en ung sort stork, der spankulerede i udkanten af Ribe, ramt af en bil. Nu ligger den sjældne fugl i en fryser på Amtsgården og venter på den allersidste rejse til Zoologisk Museum. Sandsynligvis har den trafikdræbte stork været på strejftog fra Tyskland eller Polen.
Jan Skriver
Det er ikke let at være stork i Ribe, uanset man er hvid eller sort.

Den hvide stork har i år svigtet den gamle storkeby og da en ung sort stork forleden kom til byen, blev den kørt ned på Vardevej i udkanten af Ribe.

Nu ligger den unge, døde stork med brækket ben og blodigt næb i en dybfryser og venter på at blive sendt fra Amtsgården i Ribe til Zoologisk Museum.
Det var en medarbejder på amtets natur- og landskabskontor, der forleden fandt den trafikdræbte sorte stork, som er så sjælden, at den er danekræ. Det vil sige, at døde eksemplarer skal afleveres til Statens Naturhistoriske Museum.
Sandsynligheden taler for, at den trafikdræbte sorte stork har været en strejfer fra den relativt talstærke bestand sydøst for Danmark.

Det mener ornitologen Jørgen Jensen, der for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder særligt øje med den sorte stork.
Det sker som et led i projektet Danmarks Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY).

- Den sorte stork yngler ikke i Danmark i år. Arten har optrådt yderst uregelmæssigt i de danske skove de seneste årtier. Men i sensommeren får vi næsten hvert år besøg af adskillige unge sorte storke, der højst sandsynligt er tyske eller polske fugle. Det spiller ingen rolle for en svæveflyver som den sorte stork at udnytte varme vinde fra sydøst til en smuttur fra Nordtyskland eller Polen og til Jylland. Storken fra Ribe har sikkert været på sådan en flyvetur, siger Jørgen Jensen.

Ringmærkning har afsløret, at ganske unge sorte storke sagtens kan nå Danmark selv fra ynglepladser langt mod sydøst. En ung tjekkisk sort stork, der var født nær Prag i juni 2001, blev observeret på Als samme år i august mere end 700 kilometer fra redestedet.

Den dræbte stork fra Ribe, hvis fjerdragt og brune næb afslørede, at den var født i år, kan have tilbagelagt en lignende tur.
Den sorte stork stiger generelt i antal i Vesteuropa i disse år. Men den går tilbage i De baltiske Lande.

- Tilbagegangen hænger sammen med, at vesteuropæiske firmaer fælder naturskove i landene ved Østersøen. Og det går blandt andet hårdt ud over den sorte stork. Alene i Letland er ynglebestanden faldet fra 1.200 til cirka 800 par i løbet af få år, siger Jørgen Jensen.
Men i Tyskland er arten i fremgang. Her er bestanden på cirka 1.000 par.

Noget tyder dog på, at den sorte stork, der generelt har været i fremgang mod vest i Europa, har svært ved at få fodfæste mod nordvest til Danmark.

- Vi har fæstet meget lid til, at den sorte stork ville brede sig til Danmark via Slesvig-Holsten, hvor bestanden for nogle år siden var i fremgang. Den sorte stork yngler tæt på den dansk-tyske grænse. Men i Slesvig-Holsten er der på det seneste noteret tilbagegang for den sorte stork. I 2001 var der 9 par. I år har kun otte par ynglet i det nordtyske, siger Jørgen Jensen.

- Jeg tror ikke, at de sorte storke tager et spring til de danske skove flere hundrede kilometer fra deres kerneområder mod sydøst. Det er fra det nordtyske skovterræn, at vi skal modtage fugle, der kan grundlægge en dansk bestand, siger storkeeksperten.

I 2005 ynglede den sorte stork dog sandsynligvis i Østjylland.

Verdens bestand af sorte storke tæller rundt regnet 12.000 par, og arten anses ikke for at være truet, om end den lokalt kan gå stærkt tilbage, hvis dens skovterræner bliver kraftigt forringede, som det i disse år ses visse steder i Baltikum.

Nogle af de største bestande af sorte storke findes i Hviderusland og Polen.
I 1800-tallet var der cirka 150 lokaliteter for sort stork i Danmark.