Falkejagt skal fortsat være forbudt i Danmark

torsdag 9. marts 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Tyskland er med sine op imod 50.000 rovfugle i fangenskab og sine cirka 5.000 falkonerer et skræmmebillede, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Hvis der bliver indført falkejagt i Danmark, vil det øge interessen for at holde rovfugle i bur, og det kan skade de vilde bestande, frygter DOF.
Jan Skriver
- Det er bekymrende og alarmerende for den danske natur, at en charmeoffensiv har bragt falkejagt på dagsordenen her i landet. Tyskland bør fremstå som et skræmmebillede. Her går det hårdt ud over den vilde rovfuglefauna, når der bogstaveligt talt skal skaffes nyt blod til opdræt af falke, høge og ørne. En rapport fortæller, at der i den tyske natur hvert år bliver røvet unger fra rundt regnet 50 par vandrefalke, 120 par duehøge og 10 par kongeørne. Rederne bliver simpelthen plyndret for at skaffe avlsmateriale til landets tusindtallige skare af falkonerer.

Sådan siger Christian Hjorth, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
DOF-formanden skal 20. marts sammen med de øvrige medlemmer af Vildtforvaltningsrådet diskutere emnet: jagt med falke i Danmark. Rådet rådgiver de folkevalgte på Christiansborg i spørgsmål om dansk natur.

En eventuel indførsel af falkejagt i Danmark vil kræve et flertal i Folketinget for en ændring af jagtloven.

- Grundlæggende finder vi, at hold af rovfugle i fangenskab er dyrplageri. En vandrefalk, der er en af verdens hurtigste flyvere, tilbagelægger i naturen dagligt 50-100 kilometer i sin jagt på føde. Sådan en formidabel flyver skal ikke sidde i bur. At holde rovfugle i bure, hvor de knapt kan folde deres vinger ud, svarer til at holde svømmefugle uden at give dem adgang til vand, siger Christian Hjorth, der betegner falkejagt som organiseret dyrekamp.
DOF's formand frygter, at den danske rovfuglefauna risikerer at miste terræn, hvis falkejagten bliver gjort lovlig.

- Der har ikke været tradition for at drive falkejagt i Danmark i århundreder. Heller ikke i de øvrige nordiske lande er falkejagt tilladt. At introducere en ny jagtform uden rod i den danske kultur kan medføre en række uheldige følgevirkninger for den vilde natur. Jo flere falkonerer, desto større efterspørgsel vil der blive efter naturens frie rovfugle. Det er desværre en naturlov, siger Christian Hjorth.
Også risikoen for fauna-forurening, hvor falkearter avlsmæssigt bliver blandet, taler ifølge DOF-formanden kraftigt imod at gøre falkejagten til en dansk disciplin.

- Vi oplever i stigende grad hybrid-falke i den danske natur. Disse menneskeskabte rovfugle stammer sandsynligvis overvejende fra tyske falkonerer. Vi risikerer, at de opdrættede falke tager territorier fra vores vilde vandrefalke. Og vi kender et tilfælde, hvor en hybridfalk fra en dansk falkoner, blandede sig med et svensk par vandrefalke, siger Christian Hjorth, der påpeger, at der bliver set flere og flere eksotiske rovfugle på besøg i Danmark.

- Mange af dem er sandsynligvis undsluppet fra tyske rovfugleholdere. Fuglene repræsenterer dybest set en forurening af vores naturlige fauna, siger Christian Hjorth.

Yderligere oplysninger fås hos:

Christian Hjorth,
Tlf. 97 44 85 20.

Dansk Ornitologisk Forening,
biolog Knud Flensted,
Tlf. 33 28 38 00.