Danske kyster tjekkes for oliens fugleofre

mandag 20. februar 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Flere hundrede af Danmarks cirka 7.500 kilometer kyst vil i weekenden 25-26. februar blive gået igennem af ornitologer, oplyser DOF. Havfuglefolkene vil registrere døde fugle og tælle hvor mange, der har olie i fjerdragten
Jan Skriver
Den kommende weekend 25-26. februar, vil danske kyststrækninger på flere hundrede kilometer blive gået igennem for døde fugle.

Et korps med tilknytning til havfuglegruppen i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) vil afsløre, hvad denne vinter har krævet af ofre på oliefuglefronten.

Det er primært på kyststrækninger i Vestjylland og ved Kattegat at døde fugle, der er skyllet i land, vil blive registreret. Men aktionen vil dække strækninger over det meste af Danmark.
Ornitologerne vil notere sig art, antal og lokalitet. Og de vil forsøge at stille en diagnose på de døde havfugle, der bliver fundet. Erfaringerne viser, at olie er den store skurk for havets fugle.

”Projekt Ilanddrevne Fugle” hedder initiativet, der finder sted for 22. år i træk. Og som er en del af et større projekt, der indbefatter landene omkring Nordsøen.

- Ved år efter år at registrere alle de døde fugle og notere, om de har olie på sig, kan vi fornemme, i hvilken retning tendensen for olieforurening til havs bevæger sig, siger Jørn Lennart Larsen, der er biolog og koordinator for den danske aktion, som udføres i regi af havfuglegruppen i Dansk Ornitologisk Forening.

- Andelen af døde fugle på stranden med olie i fjerdragten ud af det totale antal dødfundne fugle har vist sig som et yderst pålideligt mål for mængden af olieforurening på havet. Og metoden bruges i en lang række lande verden over til undersøgelser af olieforureningens omfang, siger Jørn Lennart Larsen.

I februar 2005 fandt oliefugletællerne i "Projekt Ilanddrevne Fugle", at op imod 40 procent af de fugle, som var drevet i land på Jyllands vestkyst, havde olie i deres fjerdragt. På Kattegat-kysterne var procenten helt oppe på 93.

- De senere års tællinger viser, at der har været en stigning i andelen af olieindsmurte fugle i Kattegatområdet, siger Jørn Lennart Larsen.
Det er primært alkefugle, mallemukker, sortænder, edderfugle, lommer og måger, der mister livet efter at have fået klæbrig olie på sig. Arterne fortæller hver deres historie om olieforurening.

- Vi får et fingerpeg om, hvor langt til havs olieforureningen har fundet sted ved at registrere hvilke arter, der er døde flest af. Er der mellem de omkomne fugle mange af de arter, som vi ved lever langt til havs; lommer, rider og mallemukker for eksempel, tyder det på forureninger i rum sø fjernt fra kysterne, siger Jørn Lennart Larsen.

På grund af den risikoen for fjerkræinfluenza, frarådes det at røre ved døde fugle. Medbring evt. gummihandsker.

For yderligere oplysninger om "Projekt Ilanddrevne Fugle" kontakt:

Jørn Lennart Larsen,
Tlf. 32 95 88 47.
Mobil: 22 32 78 72.