Invasion af siskener fra Skandinaviens birkeskove

tirsdag 14. marts 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De seneste måneder har mange tusinde højnordiske gråsiskener været på besøg i Danmark. Fuglene æder frø fra birketræer og elletræer. I løbet af de næste uger vil nomaderne være trukket nordpå igen, oplyser DOF.
Jan Skriver
Den største invasion af gråsiskener i cirka 20 år i Danmark har de seneste måneder sat sit præg særligt på områder med birketræer og elletræer.
I flakkende flokke på op imod 500-1.000 individer har gråsiskener, der har ynglet i Skandinavien eller måske østpå i Rusland, vimset omkring i terrænet på jagt efter føde.
I det danske vinterlandskab har flokkene af gråsiskener provianteret af de bittesmå frø på birke- og elletræer.

- Vores fugletællere har denne vinter noteret så mange og talstærke flokke af gråsiskener, at vinteren 2005/2006 repræsenterer den største invasion af disse små finker fra Nordskandinavien i 20 år. Det er umuligt at sætte præcist tal på invasionen, men antallet af gæstende gråsiskener skal formentlig tælles i titusinder, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Han leder de såkaldte punkttællinger, hvor cirka 250 frivillige fuglekiggere hvert år registrerer, hvilke fuglearter der optræder i hvor store antal på udvalgte ruter jævnt fordelt i landet. Tællingerne giver aktuel viden om alle almindelige fugles vinterforekomst i Danmark.

- I vinteren 1995/1996 havde vi også en invasion af gråsiskener, men den nåede ikke i nærheden af de antal, vi har registreret på det seneste. Ellers skal vi tilbage til vinteren 1975/1976 og tre vintre i 1980'erne for at opleve noget, der tangerer de seneste måneders gråsisken-invasion, siger Henning Heldbjerg.

Det er frøsætningen i birkeskovene mod nord og øst, der afgør, om gråsiskenen får fede eller magre yngleår, og som med jævne mellemrum sender fuglene mod syd og vest, fordi føden svigter i deres yngleskove.

Mangel på frø nordpå efter en frugtbar ynglesæson kan få titusinder af gråsiskener til at vagabondere over store geografiske afstande for at finde de egne, der serverer flest birkefrø.
I Skagen, hvor ornitologen Rolf Christensen stort set dagligt følger fugletrækket, forventes et træk af gråsiskener at kunne bryde løs i løbet af de næste uger.

Fugle på vintervisit i Danmark skal snart tilbage for at yngle i Skandinaviens birkeskove. I Norge skønnes der at yngle op imod 2 millioner par gråsiskener visse år, mens Sverige huser et sted mellem 250.000 og 1 million par.

- Det er meget svært at forudsige præcist, hvornår disse nomader trækker. Det er navnlig mangel på føde, som kan sende tusindvis af fugle af sted i løbet af få dage, siger Rolf Christensen.

- 3. marts 1996 blev Danmarks hidtil største træk af gråsiskener i løbet af en dag noteret i Skagen, da 11.922 individer trak mod nordøst. Også 17. marts 1997 var med sine 9.275 trækkende gråsiskener i Skagen en af historiens store trækdage i Danmark for denne finke.

- De seneste måneders mange gråsiskener kan måske resultere i en ny rekorddag med udtræk over området ved Skagens Gren, siger Rolf Christensen.
Ornitologen i Skagen noterede i løbet af fem dage midt i november 2005 et træk på flere end 9.000 gråsiskener, som fløj mod nordøst fra Grenen.

- Dette returtræk fortæller lidt om det nomadeliv, som gråsiskener kan have. Der er næppe tvivl om, at de mange tusinder finker, der trak mod nordøst over Skagen i november sidste år, var ankommet til Jylland nogle uger tidligere. I løbet af få dage med klart og vindstille vejr fløj de tilbage til Sverige over Kattegat. De nordiske gråsiskener, som endnu holder til i Jylland, skal samme vej. Spændende at se om vi vil opleve dage, hvor trækket kulminerer i store antal over Skagen, siger Rolf Christensen.
Også nordsjællandske træklokaliteter som for eksempel Gilbjerg Hoved kan forventes at byde på talstærke flokke af gråsiskener den kommende tid.