Danmarks tredje par kongeørne yngler i Vendsyssel

tirsdag 21. februar 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De store rovfugle har stiftet hjem i en gammel duehøge-rede. Etableringen af det tredje danske kongeørnepar er et gennembrud for vildmarkens ørn her i landet. Det er første gang, at kongeørnen yngler i en skov, hvor der er fri færdsel, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
Ørnene har opholdt sig på lokaliteten i fire år. Næsten uden at nogen har bemærket det.
Sidste år byggede parret en rede oven på en gammel musvågerede, men stormfald fik fuglene til at flytte.

Ørnene byggede derpå i sensommeren en helt ny rede.
Denne vinter har parret så etableret sig i en gammel duehøge-rede, og ørnenes familieliv tegner lovende.

- Begge ørne er erfarne fugle, der er mindst 4-5 år gamle. De har holdt fast til i skoven i fire år, så de kender terrænet, og alt tegner til, at der er lagt op til en frugtbar sæson med yngel, siger Jan Tøttrup Nielsen, der er en af Dansk Ornitologisk Forenings førende eksperter i rovfugle.
Han har i tre årtier forsket i duehøgen, og det var på en rundtur i Vendsyssels skove, at han fandt ud af, at kongeørnen havde etableret sig i landsdelen.

Da kongeørne er sky rovfugle, som er sårbare over for forstyrrelser nær deres rede, bliver lokaliteten for Danmarks tredje par kongeørne holdt hemmelig.

- Fred og ro er den allerbedste beskyttelse, man kan give rovfuglene. Ejeren af skoven er naturligvis informeret om de fredede og fornemme beboere i hans skov, og han er indstillet på at tage stort hensyn til ørnenes privatliv ved redestedet, siger Jan Tøttrup Nielsen.

Det er bemærkelsesværdigt, at kongeørnenes nye yngleskov i Vendsyssel er en "almindelig" skov med fri adgang for publikum. Den er ikke lukket for offentlig færdsel, som det er tilfældet med Tofte Skov og Høstemark Skov i Lille Vildmose, hvor Danmarks to første kongeørnepar yngler.

- Der kommer næsten ingen mennesker i ørnenes skov i Vendsyssel, der huser netop de rolige partier, som rovfuglene kræver. Og så er der masser af småvildt i området, så føden er rigelig i landskabet. Faktisk er der så mange byttedyr i kongeørnenes territorium, at de sjældent behøver at svæve i timevis over deres revir for at finde føde. Mange mennesker tror, at store ørne ustandseligt er på vingerne for at jage.
Sandheden er, at de er dovne ad Pommern til og kan sidde i halve dage og hvile. Så det er kun ganske lidt, at man ser til kongeørneparret, selv om fuglene netop nu parrer sig og indleder ynglesæsonen, siger rovfugleeksperten.

Yderligere oplysninger kan fås hos Jan Tøttrup Nielsen på tlf. 98 93 09 30.