Nyhedsoversigt

         


Lad våde, lave arealer blive til nyt vibeland

tirsdag 28. november 2017
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer miljøministeren til at give ”den lille natur” i det åbne landskab større spillerum med vådområder. Flere udyrkede lavbundsarealer vil gavne agerlandets hårdt trængte fugleliv og desuden være en håndsrækning til klimaet, mener DOF.

Nu klatrer spætmejsen vestpå i de danske skove

torsdag 23. november 2017
Spætmejsen breder sig til hele landet, viser tal fra DOF. Den adrætte fugl bosætter sig i stigende grad i haver og parker. Og den flytter mod vest og nord i hovedlandet, hvor den etablerer territorier, også i yngre skovområder, der tidligere var uden spætmejser. Den adrætte spætmejse har ellers stort set udelukkende været knyttet til Danmarks ældre løvskove mod øst i Jylland og på øerne.

Papegøjer nordfra på vej mod Danmark

tirsdag 14. november 2017
Den buttede finke, krognæbbet, bliver kaldt Nordens papegøje. De kommende uger spås at byde på gode chancer for at få nærkontakt med et krognæb, for en invasion er i gang i Sverige og nærmer sig Danmark med første sandsynlige landkending omkring Skagen.

Danmarks bestand af havørne er gået tilbage

mandag 13. november 2017
For første gang siden 1995, da havørnen efter 100 års fravær genindvandrede i den danske natur, har bestanden været i tilbagegang. Fugleinfluenzaen, der blev konstateret for et år siden, har krævet et tocifret antal dødsfald blandt de danske havørne. Optimismen er dog intakt. Der er udsigt til nye frugtbare ørneår frem mod 2020, spår Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) ørneeksperter.

Vandplaner virker: Udsigt til rekord i svømmeænder

onsdag 1. november 2017
Bundplanterne er de seneste år vendt tilbage i Ringkøbing Fjord og Nibe-Gjøl Bredninger i Limfjorden. Det har tiltrukket titusinder af svømmefugle. Hvis den gode udvikling i vandmiljøet breder sig til andre fjordområder, så kan vi vente rekordstore forekomster af svømmeænder i Danmark. Takket være kombinationen af flere bundplanter og reservater med jagtforbud, skriver vandfugleforskeren Preben Clausen fra DCE, Aarhus Universitet, i bladet Fugle & Natur.

Truede vadefugle boomer i rævefrit reservat

onsdag 1. november 2017
Fugleværnsfonden har stor succes på reservatet Nyord Strandenge ved Møn. Bestanden af viber og rødben er mangedoblet. Ikke mindst fordi rævene i øjeblikket er udryddet på øen, skriver bladet Fugle & Natur.

Fuglevenner kårer bedste danske fuglefoto

onsdag 1. november 2017
Vinderne er fundet i Dansk Ornitologisk Forenings fotokonkurrence 2017.

Ny rapport: 27 millioner ulovlige fugledrab i Europa hvert år

fredag 27. oktober 2017
Hvert år dræbes dræbes 25 millioner fugle illegalt i Middelhavsområdet. I Nord- og Centraleuropa koster ulovlig jagt, fangst og efterstræbelse op imod 2 millioner fugle livet. Det skønner BirdLife International, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en del af, i ny rapport. I Danmark er illegal bekæmpelse af fredede rovfugle fortsat et problem.

Og så kom de store med papegøjenæbbene…

fredag 27. oktober 2017
Netop nu kan der ses stor korsnæb over det meste af Danmark. I slipstrømmen af århundredets største invasion af lille korsnæb er der ankommet flokke af den mere fåtallige stor korsnæb. Og hvem ved: Måske er der ynglefund i sigte i foråret 2018?

Baggrund: Så mange fugle er dræbt af ulovlig gift

torsdag 12. oktober 2017
Flest røde glenter og havørne er slået ihjel af ulovlig gift de sidste ti år. Men kongeørn, tårnfalk og musvåge er også blevet dræbt. Det viser en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening over drab på fugle med ulovlig gift.

FORRIGE     1  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  ...  |  154     NÆSTE