Nyhedsoversigt

         


Sibirisk kulde giver nedtur for gærdesmutten

fredag 16. marts 2018
Vinteren har været hård ved flere af de fastboende sangfugle i det danske fuglekor. Den næstmindste solist, gærdesmutten, har haft en fødeknap tid på det seneste. Så nu er der udsigt til et forår med mindre sang og færre ynglepar.

Danske kongeørne jager en varieret kost med klare livretter

fredag 16. marts 2018
Fasaner, andefugle, kragefugle, duer og gnavere er kongeørnens foretrukne føde i Danmark, viser en ny analyse af gylp og bytterester fra ørnenes jagter. Men kongeørnen er ikke nogen kostforagter. Den kan jage mindst 73 arter af fugle, pattedyr og krybdyr.

Mange troldfugle set i kulde og sne

torsdag 8. marts 2018
De senere uger er der set usædvanligt mange skovsnepper i det meste af Danmark. Skovsneppen hører ellers til de mest sky og bedst camouflerede fugle i den danske natur. Men vintervejret har tvunget fuglene frem i det fri i dagens lys.

GPS-havørnen Elna døde af fugleinfluenza

torsdag 8. marts 2018
En af de to unge havørne, der i 2017 som de første i Danmark fik sat GPS-sendere på ryggen, er fundet død af den meget smitsomme fugleinfluenza H5N6. Fundet giver forskerne ny viden om unge havørnes færden, men det skaber samtidig nervøsitet for nye udbrud af fugleinfluenza i Danmark.

ØrneTV flyver igen: Danskerne er vilde med at se vilde havørne på tv

torsdag 8. marts 2018
Danskerne elsker DOF’s ØrneTV, som fra i dag igen sender direkte billeder fra landets vel nok mest kendte og elskede haveørnerede. Tusindvis af natur-glade danskere kommer helt tæt på landets største rovfugl og får store oplevelser med vilde danske havørne.

Fugle flygter fra sibirisk kulde

fredag 2. marts 2018
Første halvdel af februar bød på forårskåde sanglærker over det meste af landet. Men den seneste periode med hård frost og sne har sat sangen i stå og fået mange lærker til at trække tilbage mod vinterkvarterer i Vadehavet og omkring Den engelske Kanal. Sådan er vilkårene også for andre vejrtrækfugle som viber og stære. Vejret bestemmer fuglenes rejseplaner og fornemmelser for forår.

Skuddræbt kongeørn var hannen i yngleparret på Danmarks første kongeørnelokalitet

torsdag 22. februar 2018
DNA-analyser af fjer har afsløret, at den kongeørn, som i marts 2016 blev fundet død ved Limfjorden, er hannen fra det succesfulde 2015-ynglepar i Tofte Skov i den fredede Lille Vildmose. Et ynglepar færre er en katastrofe for den i forvejen meget sjældne ynglefugl i Danmark.

Skestorken er ankommet tidligt

torsdag 22. februar 2018
Lørdag 17. februar blev årets første skestorke set nær en af artens danske ynglepladser. Den eksotiske hvide ibis med skenæbbet er ved at blive en dansk forårsbebuder.

Sådan får vi fuglene tilbage i landbrugslandet

onsdag 21. februar 2018
Hvad skal vi gøre for sanglærken, viben, agerhønen og de andre agerlandsfugle, som har det svært i landbrugslandet? Dansk Ornitologisk Forening har løsningerne, der giver plads til både fugle og korn.

Sjælden kejserørn spottet i Sønderjylland

torsdag 15. februar 2018
En meget usædvanlig vintergæst, en kejserørn med et vingefang på knap to meter, er set på sydsiden af Aabenraa Fjord

FORRIGE     1  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  ...  |  157     NÆSTE