Tønders tilsyn med marsken svigter

tirsdag 20. april 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Landmænd uddyber lige nu grøfter for at lede vandet væk fra Tøndermarsken, et af Danmarks vigtigste områder for vadefugle. Og landmændene gør det uden at spørge Tønder Kommune om lov, selv om de har pligt til det. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kritiserer kommunens manglende tilsyn
Jan Skriver
Trods den senere tids stærke fokus på de dramatiske forringelser af fuglelivet i Vadehavsregionen i almindelighed og Tøndermarsken i særdeleshed lader Tønder Kommune fortsat landmænd i området grøfte og dræne, uden at miljømyndigheden er inddraget.

Naturmæssigt tangerer Tøndermarsken tilsyneladende Det vilde Vesten, hvor man skyder, før man spørger.

- Tønder Kommunes tilsyn med marsken og dets fugleværdier, der er beskyttet af EU, fungerer ganske enkelt ikke. Vadefugle som viber, engryler og brushøns betaler prisen. Mange bestande af ynglefugle i Vadehavsregionen er gået voldsomt tilbage, selv om marsken er internationalt beskyttet som et Natura 2000-område.

Sådan siger Ove Steiner Rasmussen, der er formand for Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) afdeling i Sønderjylland.

For få dage siden overværede han gravemaskiner i aktion i Højer Kog vest for Tønder, hvor grøfterne, der skærer gennem marskens enge blev uddybet netop som fuglenes yngletid er begyndt, så vandet kan blive ledt væk fra området.

- Når landmændene uddyber deres grøfter, hedder det, at der er tale om en vedligeholdelse, som finder sted med 10-15 års mellemrum. Men landmændene skal søge om tilladelse til at udføre vedligeholdelsen. Det vil sige, at Tønder Kommune skal godkende enhver grøftning i det fuglebeskyttelsesområde, som kommunen har det højeste ansvar for at passe på. Men kommunen er ikke blevet spurgt i den aktuelle sag, så der var ikke givet tilladelse til gravearbejdet. Det er stærkt kritisabelt med så ringe et miljøtilsyn i et af Danmarks vigtigste fugleområder, siger Ove Steiner Rasmussen, der straks henvendte sig til Tønder Kommune for at gøre myndigheden opmærksom på gravearbejdet i Højer Kog.

DOF-formanden finder det yderst uheldigt, at der kan finde en udtørring af Tøndermarsken sted uden om myndighedernes bevågenhed.

- Det kan godt være, at landmændene i marsken har en ret til at vedligeholde grøfter, men kommunen skal kigge med på sidelinien, så vådområdets og fuglenes tarv bliver tilgodeset, siger Ove Steiner Rasmussen.

Efter DOF’s henvendelse til Tønder Kommune har en ansat i Miljø- og Naturafdelingen været på besigtigelse for at vurdere omfanget af grøftningen, men vedkommende holder ferie i denne uge.

Og chefen for Miljø- og Naturafdelingen i Tønder Kommune, ønsker ikke at udtale sig om sagen.

- Med den fokus, der er på området netop nu, skal jeg være bedre klædt på med oplysninger, før jeg kan kommentere en kritik. Så en udmelding fra Tønder Kommune må vente til fagmedarbejderen, der har besigtiget grøftningen, er tilbage på arbejde, siger miljøchefen.


Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Ove Steiner Rasmussen, formand DOF Sønderjylland.
Tlf. 23 30 46 43.