International kampagne for fuglene i Vadehavet

torsdag 4. februar 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening starter fælles kampagne med de ornitologiske foreninger i Tyskland og Holland for at sikre en bedre beskyttelse af Vadehavet, der er af verdensomspændende betydning for biodiversiteten, skriver bladet Fugle og Natur
Vadehavet er på papiret et af de bedst beskyttede naturområder i Danmark. En lang række EU-direktiver, fredninger, bekendtgørelser og store politiske ord giver indtryk af, at naturen i Vadehavet burde være sikret i tid og evighed.

Men faktisk haster det med at få truffet de politiske beslutninger, der kan sikre et af Nordvesteuropas absolut vigtigste vådområder. Dansk Ornitologisk Forening er derfor gået sammen med de ornitologiske foreninger NABU i Tyskland og Vogelbescherming i Holland. De tre partnere i BirdLife International har skabt en ny vision for Vadehavet med en række stærke naturpolitiske anbefalinger.

”Vil man som en folkelig organisation påvirke naturpolitikken i Vadehavet, så er det i dag nødvendigt at fremføre sine synspunkter både på kommunalt, national og trilateralt plan”, siger Marco Brodde fra Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse. ” Mange af de afgørende beslutninger, der indirekte men effektfuldt påvirker Vadehavet, træffes i dag sågar i EU systemet. Set i det lys er et tættere samarbejde mellem de naturbevarende organisationer på tværs af landegrænserne påkrævet.”

Vadehavskampagnen er udformet efter et langt og grundigt forarbejde af de tre BirdLife organisationers medarbejdere, og den er en del af BirdLife’s trækfuglekampagne ”Born to Travel”.

Vadehavets centrale placering på fuglenes østatlantiske trækrute betyder, at seks millioner vand- og vadefugle er afhængige af de store mudderfladers enorme føderesurser på deres rejse mellem yngleområderne i Arktis og Nordskandinavien og overvintringsområderne langs Vesteuropa og Vestafrikas kyster.

Mange års koordinerede tællinger af Vadehavets trækfugle har for længst tydeliggjort områdets internationale værdi, ligesom man med udpegelsen af EF-Fuglebeskyttelsesområder overalt i Vadehavet har erkendt ansvaret for de ynglende bestande af vadefugle, måger og terner.

Alligevel halter fuglebeskyttelsen, især for de danske ynglefugle, i meget høj grad.

Vadehavskampagnen retter sig både mod befolkningen som helhed og mod de ansvarlige politikere på alle niveauer. I Vadehavet vil DOF’s lokalafdelinger arrangere ture og møder, hvor områdets fugleliv og foreningens visioner for naturbeskyttelsen vil blive formidlet.

Yderligere oplysninger: Marco Brodde 40954563