Vinterens fugle skal tælles på foderbrættet

torsdag 10. januar 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De næste fire uger vil havefuglenydere over hele landet tælle fuglene i de danske haver og taste dem ind på www.obsnatur.dk, så man kan få et indtryk af solsortens og musvittens aktuelle ve og vel. Denne vinter vil der blive sat særlig fokus på nogle af havefolkets absolutte yndlinge, mejserne
Jan Skriver
Lørdag 12. januar begynder Den store Vinterfugletælling 2008, der er et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Friluftsrådet og forlaget ConDidact.

En tilsvarende tælling resulterede sidste vinter i 53.000 indrapporteringer af fugle fra danske haver. Der var dage, da flere end 50.000 fugle blev set og tastet ind på hjemmesiden OBSnatur.dk.
OBSnatur er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Verdensnaturfonden (WWF), Friluftsrådet og ConDidact.

- Havefugletællingen i 2007 viste os, at den nære natur er værdifuld for mange mennesker, og at de gerne vil gøre en indsats for at beholde den. Vi fik 1.400 nye medlemshenvendelser i løbet af den måneds tid, som vinterfugletællingen varede, siger Tine Stampe, der er kommunikationschef i DOF.
Ikke alene bidrager den folkelige fugletælling til større opbakning hos grønne organisationer som Dansk Ornitologisk Forening, den er også med til at give ny viden om havernes aktuelle status som levested for danske fugle.

Der er rundt regnet 1,6 millioner haver i Danmark. Havernes samlede areal svarer til cirka to gange Bornholm.

DOF har tidligere skønnet, at der er set omkring 120 fuglearter i de danske haver, hvor mindst 83 arter er fundet ynglende. Omkring 40 af havernes mange fuglearter er almindelige og udbredte over det meste af landet.

- OBSnatur tællingen vil bidrage til at gøre os lidt klogere på havernes store betydning for den danske fuglefauna, siger DOF’s biolog Knud Flensted.

- Den vil også gøre befolkningen klogere på de mange arter, der kan ses i haverne. Der findes fotos af fuglearterne på hjemmesiderne www.dof.dk og www.obsnatur.dk. Her kan man hurtigt lære at kende forskel på en træløber og en spætmejse for eksempel. Mange mennesker tager fejl, og kalder spætmejsen for en træløber, hvis de ser den pile af sted på en træstamme. Men det er kun spætmejsen, der kan løbe med hovedet ned ad på stammen. Træløberen bevæger sig kun opad, siger biologen.

Knud Flensted påpeger, at de bedste danske haver har en tæthed af fugle, der svarer til de fuglerigeste naturskove.

- En række sjældne fugle, der måske er sky, mangler i haverne, men generelt er haverne med deres store variation i vegetationen vigtige levesteder for fugle. Som haveejer kan man generelt få et indtryk af naturkvaliteten i sin have, hvis man formår at have sumpmejser og spætmejser som faste beboere. De to arter er med til at bevise, at en have huser gamle træer og måske også ligger nær fugtige arealer, der ofte er fuglerige, siger biologen i DOF.

Vinterfugletællingen, der varer til og med søndag 10. februar, vil sætte særlig fokus på mejserne, der er en af de fuglegrupper, som er mest knyttet til haver.

En stor procentdel af de danske musvitter og blåmejser yngler i haver, hvor de mange steder er sikret husly i form af redekasser og føde i form af fodring.