Flere og flere munke holder vinter i Danmark

mandag 28. januar 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En af sommerens mesterlige sangere, munken, er i stigende grad blevet en tavs vintergæst i de danske haver
Jan Skriver
De holder lav profil på denne årstid, hvor de ikke sidder på deres sangpost, men de er derude.

Flere og flere munke overvintrer i Danmark, ofte i villahaver og byer, hvilket var uhørt for få årtier siden.

Vi er på vej mod milde engelske tilstande, hvor sommerens sangere i stigende antal tager vinteren med.

- I det sydlige England og Irland bliver det i disse år skønnet, at omkring 3.000 munke hver sæson dropper trækket mod syd og holder vinter i Nordsøregionen. Så store antal kan vi endnu ikke mønstre i Danmark, men tendensen er klar. Vi vil i stigende grad komme til at opleve, at disse sangfugle, som vi normalt forbinder med varme, forår og sommer, også bliver her i milde vintre, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Munken har vist sig at have en udpræget evne til at tilpasse sig og ligefrem skifte kost fra sommer til vinter.

Om sommeren lever den ligesom andre sangere af insekter og smådyr, men om vinteren og det tidlige forår kan den ernære sig i stil med drosler, der lever af bær og smådyr på jorden.

Og det sker ikke så sjældent endda, at munke gæster foderbrættet, eller tager en bid af mejsekuglerne, eller hvad haveejerne nu serverer.
Den stålgrå munk er siden omkring 1990 blevet en årlig vintergæst i Danmark og Tyskland, og i England er den altså ligefrem blevet talrig. Selv den centrale del af Norge har haft overvintrende munke.

Forskning har vist, at munke fra Centraleuropa er ved at ændre trækvaner, så flere og flere fugle trækker mod nordvest for at holde vinter i England og landene omkring Nordsøen i stedet for at flyve mod sydvest til Spanien.

Derfor er det sandsynligvis nordvest-orienterede munke fra Centraleuropa, som vi kan opleve i danske vinterhaver og småskove.

- Der er ingen tvivl om, at flere og flere fuglearter er ved at ændre deres trækmønstre på grund af de mildere vintre. Hvis jeg skal give et bud, kan den hvide vipstjert være den næste i rækken af småfugle, som bliver hos os året rundt, siger Henning Heldbjerg.

Yderligere oplysninger fås hos Dansk Ornitologisk Forening,
biolog Henning Heldbjerg.
tlf. 33 28 38 00.