Mejsernes grå eksistens har bremset sin tilbagegang

onsdag 23. januar 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Mens musvitten og blåmejsen er vokset i antal, og har bosat sig i næsten alle danske haver, har sumpmejsen i årtier været på retur. Nu er tilbagegangen bremset. I den landsdækkende Vinterfugletælling 2008 kan man på hjemmesiden OBSnatur.dk se, at sumpmejsen netop nu er på en 12. plads over de mest rapporterede danske havefugle
Jan Skriver
Fra 1970’erne og 20-25 år frem blev bestanden af sumpmejser i Danmark næsten halveret. Gråmejsen, som sumpmejsen tidligere blev kaldt, var ved at gå i sort.

Omkring år 2000 stabiliserede bestanden sig, så den i dag skønnes at tælle op imod 20.000 par. Det viser de årlige tal fra Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) såkaldte punkttællinger. For første gang i årtier går tendensen i retning af, at sumpmejsen så småt går frem i antal igen.

- Sumpmejsen er en udpræget standfugl, der stort set ikke flyver over en vandpyt. Derfor kan meget hårde vintre resultere i store tilbagegange for bestanden. Efterhånden er det mange år siden, at vi har oplevet en hård og langvarig vinter gøre indhug i vores bestande af småfugle. Og formentlig er de milde vintre en del af forklaringen på, at sumpmejsen har bremset sin tilbagegang i Danmark, siger Henning Heldbjerg, der er biolog og leder af DOF’s punkttællinger.

I den aktuelle store Vinterfugletælling 2008, der er et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Forlaget Condidact, er der i løbet af de første knap to uger rapporteret flere end en halv million havefugle. Sumpmejsen ligger på en 12. plads over de hyppigst sete fugle i haverne. Der bliver dog kun noteret 1 sumpmejse for hver 10 musvitter, der observeres.

Det er primært i den østlige del af Danmark, at der lever sumpmejser. I dele af Nord- og Vestjylland er arten stort set fraværende.

- Sumpmejsen kræver mere natur i en have, end det er tilfældet med for eksempel musvitter og blåmejser. Den vil gerne have gamle løvtræer og sumpede terræner i nærheden af små skovmoser, siger Henning Heldbjerg.

- I Sverige er sumpmejsen i visse dele af landet gået endnu voldsommere tilbage, end vi oplevede det i Danmark i 1970’erne og 80’erne.

Tilbagegangen kan her måske hænge sammen med en ændring af skovdriften, så mejserne har haft sværere ved at finde naturlige redehuller og føde i dødt ved.

- Hvor gamle naturskove bliver afløst af intensivt skovbrug med unge træer, vil en art som sumpmejsen generelt gå tilbage, siger biologen.

Den store Vinterfugletælling 2008 varer til og med søndag 10. februar. Man kan følge indrapporteringerne fra dag til dag ved at klikke sig ind på www.obsnatur.dk