Vinterhavens ukronede konge

torsdag 10. januar 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Skovspurven blev i januar 2007 den mest observerede fugl i den første store vinterfugletælling
Jan Skriver
Skovspurven overhalede med adskillige længder gråspurven som menneskets nærmeste ven og nabo i fuglenes verden, da DOF, Friluftsrådet og forlaget ConDidact sidste vinter holdt fugletælling i de danske haver.

I løbet af de første uger af Den store Vinterfugletælling årgang 2007 observerede danske haveejere skovspurven flere end 155.000 gange landet over.

På statistikkens andenplads over de almindeligste havefugle sidste år kom grønirisken med godt 77.000 observationer i løbet af de første ugers tælling, mens gråspurven på en tredjeplads blev ført til protokols af danske havefuglefolk godt 60.000 gange.

Tællingen slog en streg under de seneste årtiers tendens i fuglefaunaen, der går på, at gråspurven har mistet terræn i mange områder, mens skovspurven for alvor er flyttet til byen.

Fra 1970'erne og et par årtier frem blev den danske bestand af gråspurve på det nærmeste halveret. Formentlig fordi spurvene mistede muligheder for at finde føde og husly i takt med at danske husdyr i stigende grad blev lukket inde i tætte staldbygninger i stedet for at gå ude det meste af året.

På den konto mistede gråspurven terræn, selv om den dog fortsat er almindelig og formentlig har en bestand på op imod en million par i Danmark.

Skovspurven har tidligere været betragtet som mindre knyttet til bygninger end gråspurven, men de senere år er den for alvor rykket ind på livet af danskerne.

Bestanden af skovspurve i Danmark blev fordoblet fra cirka 1980 og ti år frem, og i Norden som helhed er den i fortsat fremgang.

Skovspurven er bredere i sit valg af levested end gråspurven, og den behøver ikke nødvendigvis at leve side om side med høns og heste og alskens husdyr for at finde sin føde. Den lever også i "rene" naturområder langt fra mennesker og byer.