DOF afleverer 21.510 underskrifter for at bevare de danske enge

mandag 25. januar 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Miljøminister Eva Kjer Hansen har fået de 21.510 underskrifter, som DOF har samlet ind i protest mod regeringens planer om at tillade gift og gylle på beskyttede enge. En lov, som DOF mener, er ødelæggende for engene. Miljøministeren afviser at ændre loven, men hun er enig i, at engene skal bevares. DOF takker ja til at deltage i målrettet arbejde for at bevare engene på andre måder.
Uffe Rasmussen
DOF’s formand har afleveret 21.510 underskrifter til miljøminister Eva Kjer Hansen og har dermed fortalt ministeren om de mange protester, som DOF har fået fra danskere, der har støttet DOF’s kamp for at bevare de danske enge.

- Jeg er meget glad for at kunne vise miljøministeren og hendes regering, at så mange danskere, både medlemmer af DOF og ikke-medlemmer, har støttet os i vores kamp for Danmarks beskyttede enge og for de fugle, der har brug for naturlige enge for at klare sig. Det er ret fantastisk, at DOF har fået den opbakning fra så mange mennesker, der har støttet os i, at vi skal beskytte vores enge, siger DOF’s formand Egon Østergaard.

DOF og de mange danskere har sammen protesteret mod regeringens planer om at tillade landbruget at giftsprøjte og sprede kunstgødning og gylle fra husdyr på de enge, som et flertal i Folketinget ellers havde besluttet at beskytte mod netop det.

Egon Østergaard gav miljøministeren de mange underskrifter og sagde:

- Der er 21.510 underskrifter fra folk, der gerne vil have dig til at gøre noget godt for engene. Vi er bekymrede for forslaget, fordi Danmark dermed ikke holder hånden over den beskyttede natur.

Miljøminister Eva Kjer Hansen tog imod de mange underskrifter og erklærede sig enig i, at vi skal bevare engene. Men hun fremhævede, at lovforslaget har flertal og derfor ikke bliver ændret.

- Det er, efter min mening, et alt for generelt forbud. Det er et stort indgreb i forhold til den landbrugsproduktion, man har bedrevet på de arealer alle dage. Det er et stort tab for erhvervet på 47 millioner kroner. Jeg mener, vi skal gå meget mere målrettet til værks. Vi skal se på, hvor vi har de truede arter, og hvad er det for nogle levesteder, de har behov for, og så prioritere målrettet, siger Eva Kjer Hansen.

Miljøminister: Enge skal bevares med andre tiltag
Miljøministeren lægger op til, at hun vil se på andre tiltag for at bevare de danske enge.

- Jeg tror, at DOF og jeg kan få en god snak med hinanden om, hvordan det skal ske. Vi får en bedre udnyttelse af de penge, vi sætter af til naturen og får dermed mulighed for at gøre noget for naturen, hvis vi gør det målrettet, siger hun.

- Vi skal se på, hvordan landmanden kan bidrage til at skabe mere natur. Det er den største naturforvalter, vi har, og så skal man sørge for at lave nogle ordninger, som er rigtige og rimelige, mener hun.

Ministeren inviterede DOF til en snak om en målrettet indsats for de danske enge, og det siger DOF’s formand ja tak til.

- DOF vil meget gerne snakke med ministeren om, hvordan vi beskytter de mest sårbare enge. Vi har gode forslag, som vi vil præsentere ministeren for. Det, der er det vigtige nu, er, at landmændene og regeringen bliver meget målrettede, så vi får beskyttet de allermest værdifulde enge, når nu ikke man vil en generel beskyttelse, der ville være det allerbedste. DOF fortsætter med at kæmpe for viber, orkideer og alle de andre spændende arter på vores enge, siger Egon Østergaard.

Regeringen har beregnet i lovforslaget, at sprøjtegift og gødning på engene vil give landbruget ekstra vækst på 47 millioner kroner om året. Det er 1.200 - 4.700 kr. i gennemsnit per bedrift, afhængig af om man fordeler pengene på alle landbrug eller kun på heltidsbedrifterne.

- Det er slet ikke værd at ofre vores enge for set i lyset af, at landbruget har en samlet gæld på 345 milliarder kroner. Det er et billigt tiltag at bevare de danske enge, som naturlige levesteder langs åer, søer og fjorde, og regeringen burde i stedet for støtte, at endnu flere enge tages ud af drift og beskyttes, siger Egon Østergaard.

Kontakt:
Egon Østergaard, formand, 31162030
Knud N. Flensted, biolog, 21242275