Grøn ros til nyt regeringsgrundlag

mandag 28. november 2016
Dansk Ornitologisk Forenings formand sender grøn ros til det større fokus på natur i det nye regeringsgrundlag, som den nye Trekløver-regering har præsenteret. De danske enge nævnes særligt, noget som DOF har arbejdet for.
Uffe Rasmussen
- Jeg er glad, for efter halvandet års mørke på naturområdet ser det ud til, at der kan være lys forude.

Det siger formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard om det meget større fokus på natur og miljø i regeringsgrundlaget fra den nydannede Trekløverregering med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

- Naturen har i det nye regeringsgrundlag fået et langt større fokus end i det forrige, hvor det kun fyldte seks sølle linjer. Det ser ud til, at Det Konservative Folkeparti nu har fået sat markante fingeraftryk, så de danske naturværdier og naturindsatsen vil få et tiltrængt løft, siger Egon Østergaard.

Han nævner, at den nye regering for eksempel vil prioritere indsatsen for at stoppe tilbagegangen i biodiversitet, pleje naturområder, skabe bedre vilkår for truede dyre- og plantearter, udlægge mere urørt skov, beskytte havmiljøet og skabe bedre sammenhæng i naturområderne.

- Det er alt sammen store fremskridt i forhold til den forrige regering, mener Egon Østergaard.

Endelig lover regeringen at formulere ambitiøse naturmål frem mod 2020 og 2030 samt gøre en særlig indsats for at beskytte ferske enge og overdrev, noget DOF har arbejdet for at få gennemført blandt andet gennem kampagnen Bevar de danske enge, som indsamlede flere end 21.500 underskrifter.

- Nu er grundlaget i al fald lagt for en større og mere fokuseret indsats for Danmarks trængte natur. Så bliver det spændende at se det konkretiseret - jo før, jo bedre, siger Egon Østergaard.

Læs hele Regeringsgrundlaget her