DOF’s kamp for at bevare engene har fået politisk fokus

fredag 20. november 2015
Samråd om grønne enge og debat i medier. DOF’s krav om at bevare de danske enge uden gift, gylle og kunstgødning har fået politikerne op af stolen.
Uffe Rasmussen
DOF er gået til kamp for at bevare de danske enge fri for giftsprøjtning og gødskning med gylle og kunstgødning, og det budskab har fået politikere i Folketinget til at reagere.

BEVAR DE DANSKE ENGE: SKRIV UNDER HER

Emnet var onsdag til debat i et åbent samråd indkaldt af Enhedslistens miljøordfører, Maria Gjerding. Hun havde indkaldt miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen til at redegøre for det lovforslag, som regeringen vil fremsætte, og som vil ophæve et forbud mod gødskning og giftsprøjtning på vores § 3-beskyttede enge, et forbud vedtaget under den tidligere regering. Se tv fra det åbne samråd her

Miljøministeren sagde på samrådet, at hun er enig i at Danmarks biodiversitet har udfordringer, som der skal gøres noget for at løse.

- Men det ændrer bare ikke ved, at jeg synes, det er en forkert tilgang at lave et forbud mod at gødske og sprøjte på §3-arealer. Vi skal gøre en indsats, men vi skal gøre det med omtanke og sørge for at vælge de rigtige virkemidler, sagde miljøminister Eva Kjer Hansen.

Maria Gjerding fremhævede, lige som DOF har gjort , at engene forringes kraftigt for dyr og fugle, når man gødsker.

- Vores enge og de vilde dyre- og plantearter, der er tilknyttet engarealer, har været i tilbagegang i årevis og bliver ved med det. Skal vi vende den tilbagegang, er vi nødt til at gøre en indsats, der rammer den naturtype, sagde Enhedslistens miljøordfører.

Hun pegede desuden på, at engarealerne i Danmark er stort set forsvundet, som DOF også har beskrevet det. Kun 4,4 procent af Danmarks areal er dækket af enge, som engang dækkede halvdelen af Danmark.

Natur også i krise
Miljøminister Eva Kjer Hansen pegede på, at landbruget er i historisk krise, og at tilladelse til gift og gylle på engene skal hjælpe landbruget, men at hun vil sikre den rette balance mellem natur og landbrug.

- Som lovgivningen er skruet sammen nu, risikerer man at skræmme landmænd væk fra at lave natur, og det, synes jeg, er rigtigt ærgerligt, da de i virkeligheden er blandt de bedste til at pleje og fremme vores natur. Så jeg ønsker at sørge for at pleje natur, uden det betyder, at de ikke også kan drive landbrug fremadrettet, sagde miljøministeren.

Maria Gjerding fremhævede, at hun er enig i, at landbruget er i historisk krise.

- Men det er naturen dælme også. Vores natur og biodiversitet er i tilbagegang, som vi ikke har set det, siden dinosaurerne blev udryddet. Formålet med forbuddet mod sprøjtning og gødskning skulle jo netop være at vende årtiers tilbagegang på præcis denne naturtype til fremgang. Og det er der i allerhøjeste grad behov for, sagde Maria Gjerding.

Hun pegede på, at enge og strandenge er i tilbagegang, og at dyr og fugle knyttet til naturtypen har været i tilbagegang år efter år.

Desuden fremhævede hun, at Danmark nu kun har fem år til at vende tilbagegang i vores natur og biodiversitet til fremgang, som Danmark har forpligtet sig til som medlem af EU og FN. Det har DOF’s formand også argumenteret med i dette debatindlæg bragt i Politiken.

- Her er det at beskytte vores eng-arealer fuldstændigt uomgængeligt, hvis vi skal nå i mål med det, sagde Maria Gjerding til samrådet.

Endelig spurgte Enhedslisten miljøministeren om den naturpakke, miljøministeren på samrådet lovede til foråret, vil indeholde initiativer til at sikre tilbagegang for natur og biodiv på engene specifikt. Men det kunne ministeren ikke uddybe nærmere ved samrådet.

Ud over samrådet har miljøordførere fra både Venstre og Dansk Folkeparti også reageret på DOF’s kamp for at bevare de danske enge. Partiernes miljøordførere kritiserer kampagnen for at være misvisende og useriøs, som man kan læse mere om på www.altinget.dk

DOF fortsætter kampen
Men DOF’s formand, Egon Østergaard, afviser kritikken og holder fast i, at det er nødvendigt at fortsætte kampen for at bevare de danske enge.

At friholde alle enge og overdrev for gødning og giftsprøjtning er ellers en meget billig måde at stoppe tilbagegangen i biodiversitet på, skriver han i et debatindlæg om engene, og fortsætter:

- Lovforslaget om tilbagerulning af forbuddet mod sprøjtning og gødskning af enge og overdrev er en automatreaktion for at få lidt goodwill hos landbruget, men forslaget batter ikke noget, hverken i landmændenes lommer eller for biodiversiteten.Baggrund
Venstre-regeringen vil med en ny lov annullere et tidligere vedtaget forbud mod at giftsprøjte og gødske danske beskyttede enge, de såkaldte §3-arealer, med gylle og kunstgødning. Det forbud blev vedtaget under den tidligere regering som en del af anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen.

LÆS OGSÅ
Følg opråbet for engene på DOF's Facebook-side - alle kan se med.

Fugle elsker enge - baggrund om de danske enge fra DOF's blad, Fugle & Natur

DOF's formand: Af-beskyttelse af natur! Leder fra Fugle & Natur

DOF's høringssvar til udkast til lovforslag om gødskning og sprøjtning på engene